Mayo County Council logo

Corrthrádáil

Corrthrádáil i gCaisleán an Bharraigh

Limistéar Corrthrádála: An Plaza, Cearnóg an Mhargaidh, Caisleán an Bharraigh

Margadh Feirmeoirí: An Aoine

Corrthrádáil: An Satharn

Imeachtaí Speisialta: Ach iarratas a dhéanamh

 

Seicliosta le haghaidh Ceadúnais don Mhargadh Feirmeoirí agus Ceadúnas Corrthrádála

1. Foirm iarratais chomhlánaithe: Margadh Feirmeoirí/Corrthrádáil/Imeachtaí Speisialta

2. Teastas bailí Árachas Dliteanais Phoiblí €6.4m

    Tá Árachas Dliteanais Táirge de dhíth ar dhíoltóirí bia, ar luach €6.4m

3. Táille chuí:

    Margadh Feirmeoirí

    €500 12 mhí

    €250   6 mhí

    €125   3 mhí

    Corrthrádáil   - €952  12 mhí

    Imeachtaí Speisialta   - €30  in aghaidh an lae

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites