Mayo County Council logo

Eolas faoi Cheantar Bardasach Iarthar Mhaigh Eo

Eolas faoi Cheantar Bardasach Iarthar Mhaigh Eo

Bunaíodh Ceantar Bardasach Iarthar Mhaigh Eo i ndiaidh do scoireadh Chomhairle Baile Chathair na Mart in 2014 agus cónascadh idir Toghcheantar Bhéal an Mhuirthead, Toghcheantar Chathair na Mart agus ceantar Chomhairle Baile Chathair na Mart.

Freastalaíonn Ceantar Bardasach Iarthar Mhaigh Eo ar riachtanais bhaile Chathair na Mart, Toghcheantar Chathair na Mart, Toghcheantar Bhéal an Mhuirthead agus an ceantar mórthimpeall air trí sheirbhísí ríthábhachtacha a sholáthar ar nós tithíocht, bóithre, agus áiseanna, ag an am céanna le hiomaíocht, fás agus forbairt a spreagadh.

Déanann Ceantar Bardasach Iarthar Mhaigh Eo ionadaíocht ar an limistéar níos fairsinge a chuimsíonn purláin nádúrtha Iarthar Mhaigh Eo, murab ionann agus Toghcheantar Bhéal an Mhuirthead, Toghcheantar Chathair na Mart agus ceantar baile Chathair na Mart a bhí níos teoranta ó thaobh tíreolaíochta agus feidhme araon.

Tá seachtar comhalta tofa thar ceann Cheantar Bardasach Iarthar Mhaigh Eo i láthair na huaire. Ina theannta sin, tá Stiúrthóir Seirbhísí, Ceann an Cheantair Bhardasaigh, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach, Innealtóir Feidhmiúcháin Sinsearach, agus foireann tacaíochta ag freastal ar an gceantar.

Tá cáil ar Cheantar Bardasach Iarthar Mhaigh Eo agus ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo as an bhfreastal a dhéanann siad ar an bpobal, agus níl aon mhaolú ar an tseirbhís sin ón gCeantar Bardasach. Tá sé i gceist ag an struchtúr nua seo na buanna go léir a bhain leis an dá údarás ar leith a thabhairt le chéile, agus a threisiú le háiseanna oibríochtúla níos fearr.

Má tá aon cheisteanna agat, déan teagmháil le westmayomd@mayococo.ie.

Ceantar Bardasach Iarthar Mhaigh Eo

Ceantar Bardasach Iarthar Mhaigh Eo,
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Oifigí Cathartha Iarthar Mhaigh Eo
Sráid Altamont,
Cathair na Mart,
Co. Mhaigh Eo.
F28 W248

Teileafón : (098) 50400
R-phost : westmayomd@mayococo.ie
Oscailte: 9am-1pm
2pm-5pm

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites