Mayo County Council logo

Ceadanna Páirceála Áitritheoirí

Riachtanais maidir le hIarratas ar Chead Páirceála Áitritheora

Fianaise Inghlactha Faoi Iamh - 4 CINN AG TEASTÁIL

 

1)           Bille Fóntais nó cáipeis oifigiúil eile ar a bhfuil ainm agus seoladh an iarratasóra  

2)           Diosca Reatha Mótarchánach;

3)           Aitheantas Fótagrafach;

4)           CEANN AMHÁIN DE NA NITHE SEO A LEANAS AR A DTAISPEÁNTAR AN SEOLADH THUASLUAITE 

 

Deimhniú Reatha Árachais

Teastas Cláraithe Feithicle nó Leabhar Cláraithe Feithicle

Aon fhaisnéis eile a d'fhéadfadh Comhairle Contae Mhaigh Eo a iarraidh maidir le d'iarratas.

 

Má tá cóiríocht ar cíos agat, tabhair litir ó do thiarna talúin nó óna ghníomhairí nó cóip den chomhaontú tionóntachta.

Tabhair do d’aire: Is gá iarratas a dhéanamh ar chead páirceála i gcás athrú úinéireachta nó athrú seolta agus tá an cead bailí ar feadh bliain amháin.

 

Foirm Síntúis - Ranganna Gaeilge - Subscription Form

Ceadanna Páirceála do Ghnólachtaí

Foirm Iarratais le haghaidh Cead Páirceála do Ghnólachtaí

Léarscáil - An Ché (pdf - 902 kb)


Léarscáil - Lár an Bhaile (pdf - 1,435 kb)


Cén áit ar féidir Dioscaí Páirceála a cheannach?

Tá Dioscaí Páirceála le ceannach ó na miondíoltóirí seo a leanas:

 • Bee Green, Sráid Altamont
 • Carrowbeg Stores, Sráid Chaisleán an Bharraigh
 • Council Civic Offices, Sráid Altamont
 • Centra, Faiche an Aonaigh
 • Centra, An Ché
 • Kelly’s, An tOchtagán
 • Laura’s Hair, Sráid an Mhuilinn
 • Leisure Park, Sráid Shéamais
 • McLoughlin’s Spar, Sráid na Siopaí
 • Maxol, Bóthar Bhaile Uí Fhiacháin
 • O’Brien’s Menswear, Sráid an Droichid
 • Portwest, Sráid an Droichid
 • Portwest, Sráid na Siopaí
 • Print Addiction, Sráid an Droichid
 • Supervalu, Sráid na Siopaí
 • The Creel, An Ché
 • The Towers, An Ché
 • Thomas Moran, Sráid an Droichid
 • Town Hall, An tOchtagán
 • Wild Atlantic Wear, Sráid an Droichid

Íoc as Páirceáil Ar Líne

Íoc as Páirceáil anseo (Béarla): www.mayoparking.ie

Íoslódáil Aip Ríomhpháirceála de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo

 

Lógó Google Play  Lógó App Store 
 

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites