Mayo County Council logo

Clárú Córais Cóireála Fuíolluisce Tí (Clárú Umar Seipteach)

Clárúchán

Le reachtáil an Achta um Sheirbhísí Uisce (Leasú), 2012, cuireadh córas nua clárúcháin agus iniúchta i bhfeidhm d’umair sheipteacha agus do chórais cóireála fuíolluisce tí de chineálacha eile.

Cé a mbaineann sé leo?

Má tá foirgneamh i do sheilbh atá ceangailte le humar seipteach nó le córas cóireála fuíolluisce tí de chineál eile, ní mór duit do chóras a chlárú faoi 1 Feabhra 2013.  Ní ghearrfar ach €5 as an gcóras a chlárú roimh 28 Meán Fómhair 2012, agus méadófar an táille go €50 i ndiaidh an dáta sin. Táille aonuaire is ea é. Cuirfear tús le hiniúchtaí rioscabhunaithe sa bhliain 2013.

Cén chaoi a n-íocfaidh mé as?

Ar líne: Is féidir leat an táille a íoc le do chárta creidmheasa/dochair ar www.ProtectOurWater.ie

Tríd an bPost: Tá foirmeacha iarratais ar fáil thíos nó ó Chomhairlí Cathrach/Contae, leabharlanna, Ionaid Eolais do Shaoránaigh agus trí ghlaoch a chur ar Íosghlao 1890 800 800.


Ba cheart d’aon seiceanna/orduithe poist/dréachtaí bainc a bheith iníoctha do ‘Protect Our Water’ agus iad a sheoladh i dteannta d'fhoirme chuig: Protect Our Water, Bosca O.P. 12204, Baile Átha Cliath 7.

Údarás Áitiúil: Is féidir an táille a íoc in oifigí do Chomhairle Cathrach nó Contae le hairgead tirim, seic, ordú poist nó dréacht bainc (níl aon táille riaracháin i gceist).

Protect Our Water

Clárú Córas Cóireála Fuíolluisce Tí 1890 800 800 nó breathnaigh ar www.ProtectOurWater.ie

 

Seirbhísí ar líne

 

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites