Mayo County Council logo

Comhshaol

Comhshaol, Athrú Aeráide agus Talmhaíocht

Ní féidir ardchaighdeán maireachtála a chruthú gan comhshaol den scoth, agus tá sé ina bhunriachtanas don fhorbairt inbhuanaithe chomh maith. Leagann Comhairle Contae Mhaigh Eo an-bhéim ar fheasacht chomhshaoil a ardú agus ar athruithe iompair a chothaíonn an t-ardchaighdeán sin a chur chun cinn. I measc na gcúraimí a chuirtear ar Rannóg Comhshaoil Chomhairle Contae Mhaigh Eo, tá cur i bhfeidhm reachtaíocht chomhshaoil, cur i ngníomh threoracha agus rialacháin an AE, polasaithe náisiúnta agus réigiúnacha, agus aird an phobal a dhíríú ar cheisteanna comhshaoil.

An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

  More Mayo County Council and Local Government Websites