Mayo County Council logo

Bainc Buidéal

Bainc Buidéal

Gheobhaidh tú bainc athchúrsála in áiteanna áisiúla ar fud an chontae, agus tá siad ar fáil don phobal le fáil réidh le gloine thrédhearcach, ghlas agus dhonn, mar aon le cannaí alúmanaim dí.  Ní gá lipéidí páipéir a bhaint de bhuidéil, ach ba chóir lipéidí atá déanta de scragall, coirc, fáinní agus claibíní a bhaint.  Ba mhór againn freisin dá ndéanfaí na hearraí atá le hathchursáil a shruthlú in uisce sula gcuirtear sa bhanc buidéal iad.

Ba mhór againn dá mbeadh meas ag chuile duine ar na háiseanna seo, agus gan bruscar ná dramhaíl eile a fhágáil ann.Is cion faoin Acht um Thruailliú ó Bhruscar é bruscar a chaitheamh uait, agus d’fhéadfaí Fíneál Láithreach €150 a dhlí ort dá bharr. Beir leat abhaile do chuid málaí plaisteacha agus boscaí lena n-úsaid ar an athuair.

Tá sé in aghaidh an dlí chomh maith do chuid earraí in-athchursáilte a fhágáil in aice na mbanc buidéal seachas laistigh sna gabhdáin, agus is cur amú ama agus airgid dúinne é iad a ghlanadh suas. Is amhlaidh an scéal fiú nuair atá na bainc lán; tá sé fós in aghaidh an dlí do chuid earraí a fhágáil in aice leis.  Sa chás seo, ba chóir d’earraí a bhreith chuig banc éigin eile nó teacht ar ais nuair atá siad folmhaithe. Ba mhór againn dá gcuirfeá glaoch ar 091 395400 agus Rehabglassco a chur ar an eolas má tá na bainc lán, ionas go bhfolmhófar iad.

Más mian leat tuairisc a dhéanamh ar bhruscar caite ag banc buidéal, déan teagmháil leis an Rannóg Comhshaoil ar 094 9024444 nó seol ríomhphost chuig environment@mayococo.ie agus luaigh mar a bhfuil an banc buidéal i gceist.

 

Liosta na mBanc Buidéal i gContae Mhaigh Eo

Bainc Buidéal - Liotuáinis (Document)

Bainc Buidéal - Liotuáinis
Formats Available:


Bainc Buidéal - Polainnis (Document)

Bainc Buidéal - Polainnis
Formats Available:


Bainc Buidéal - Rúisis (Document)

Bainc Buidéal - Rúisis
Formats Available:


Bainc Buidéal - Béarla (Document)

Bainc Buidéal - Béarla
Formats Available:


Conas leas a bhaint as d'Ionad 'Fág Anseo' (Béarla) (Document)

Conas leas a bhaint as d'Ionad áitiúil 'Fág Anseo'
Formats Available:


  More Mayo County Council and Local Government Websites