Mayo County Council logo
Navigation

Bailiú Éadaí

Bí ar d'fhaichill ar bhréagbhailitheoirí éadaí nó teicstílí

Seo a leanas liosta de na Bainc Teicstílí agus Éadaí uile i Maigh Eo:  Bainc Teicstílí - Eco Environmental (Comhad Excel, 17 KB).

Is iomaí gnólacht na laethanta seo a thairgeann seirbhís bailithe éadaí díreach ó do dhoras.  Iarrtar ort éadaí, bróga, srl. a fhágáil i mála lasmuigh de do dhoras ar lá áirithe ionas go bhaileofar é. B’fhéidir go bhfuair tú bileoga i do bhosca litreach ag fógairt a leithéid de sheirbhís.

Conas bréagbhailitheoirí éadaí nó teicstílí a aithint.

Ní dramhaíl iad éadaí toisc gur nithe ath-inúsáidte iad, agus dá bhrí sin ní áirítear faoin scéim bailithe dramhaíola iad a rialaíonn na córais bailithe dramhaíola eile i gConnachta. Is minic a luann na bréagbhailitheoirí uimhreacha ceada agus uimhreacha cláraithe carthanachtaí ar a gcuid bileog, ach is cumadóireacht atá iontu seo go minic.

Is é an t-aon bhealach lena chinntiú gur fíorcharthanacht atá ag reáchtáil an bhailithe ná seiceáil go bhfuil an charthanacht sin cláraithe. Is féidir liosta de na carthanachtaí cláraithe ar fad in Éirinn a fheiceáil ach gliogáil ar an nasc thíos.

Fiú más fíorcharthanacht atá taobh thiar den bhailiú, áfach, d'fhéadfadh bréagbhailitheoirí teacht agus na málaí a thógáil sula dtagann an charthanacht chláraithe.

http://www.revenue.ie/en/business/authorised-charities.html (Nasc seachtrach; osclaítear fuinneog nua)

Cén tairbhe a bhaineann bréagbhailitheoirí as a gcuid gníomhaíochtaí?

Acmhainn luachmhar is ea seanéadaí, agus is féidir airgead a thuilleamh as iad a easpórtáil, fiú más tuairim an gnáthduine é gur dramhaíl atá sna héadaí céanna. Tarlaíonn sé go minic go ndéantar formhór na n-éadaí a fhágtar lasmuigh den doras lena mbailiú a dhumpáil go mídhleathach.  Roghnaíonn na bréagbhailitheoirí na héadaí "is fearr" ó na málaí agus déantar iad siúd a easpórtáil i gcomhair a n-athdhíol, ach caitear an chuid eile díobh de láimh.

Ba cheart do dhaoine a bheith ar an airdeall go bhféadfadh sé tarlú go ndéantar a gcuid éadaí nó teicstílí a dhumpáil in áit a bheith i seilbh carthanachta aitheanta.

Más rud é go n-aithnítear an té arbh leo na héadaí nó na teicstílí atá dumpáilte go mídhleathach, d’fhéadfaí fíneáil a ghearradh orthu faoin Acht um Thruailliú ó Bhruscar.

Céard é an bealach is fearr fáil réidh le seanéadaí?

Tá sé tábhachtach go ndéanann daoine a gcuid seanéadaí a athchúrsáil nó a thabhairt uathu ionas go ndéanfar iad a athúsáid. Ba mhór an trua é dá gcuifí a leithéid díreach chuig láithreán líonta talún.

Má bhíonn tú in amhras faoin tseirbhís bailithe ó do dhoras, ba cheart iad a thabhairt do bhailitheoirí dramhaíola a bhfuil aithne agat orthu, nó iad a thabhairt do shiopa carthanachta ar nós Age Action, Oxfam, Enable Ireland, Mrs. Quin's, nó ceann de na siopaí carthanachta eile a bhfuil cáil orthu sa cheantar. Glacann siopaí carthanachta le héadaí leapa, bróga, criosanna, málaí agus bric-a-brac mar aon le seanéadaí go minic.

D’fhéadfá do chuid seanéadaí agus seanteicstílí a chur de láimh ag ceann de na láithreáin líonta talún de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo - ag Doire an Iomaire nó ag Ráth Ruaín. Cuirtear gach rud a fhágtar anseo ar aghaidh chun iad a athchúrsáil. D’fhéadfá leas a bhaint as an iliomad bainc éadaí atá curtha ar fáil ag Comhairle Contae Mhaigh Eo ar fud an chontae – Tá a gcuid sonraí luaite thíos.   

Bainc éadaí agus teicstílí

Tá bainc éadaí agus teicstílí lonnaithe ar fud an chontae chun  seanéadaí, bróga, agus teicstílí a bhailiú. Mar b’amhlaidh leis na seirbhísí bailithe ón doras, is bréagbhailitheoirí a sholáthraíonn cuid de na bainc éadaí seo.

Tá scéim phíolótach maidir le bainc éadaí á reáchtáil ag Comhairle Contae Mhaigh Eo ag 40 ionad ar fud an chontae. Bronnadh an conradh ar Textile Recycling Ltd. chun an tseirbhís seo a chur ar fáil.

Cuireann go leor carthanachtaí aitheanta bainc teicstílí nó éadaí ar fáil sa chontae.

Má tá sé de rún agat banc éadaí agus teicstílí a úsáid, bí cinnte go n-úsáideann tú ceann ar le carthanacht aitheanta é.  Má bhíonn aon amhras ort faoi bhanc ar leith, cuir glaoch ar an gcarthanacht féin chun a chinntiú go bhfuil banc acu ar an láthair áirithe sin.  

Cuimhnigh go mbaineann na rialacha céanna le bainc éádaí agus teicstílí agus a bhaineann le bainc bhuidéal.

Ná fág do chuid éadaí ag an mbanc éadaí má bhíonn sé lán.  Tar ais ais lá eigin eile.

     

Textile/Clothes Banks Provided By Mayo County Council

Rannóg Comhshaoil

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

  More Mayo County Council and Local Government Websites