Mayo County Council logo
Navigation

Bainistíocht Dramhaíola: Dramhaíl Ghuaiseach

Glasghlantachán (Document)

Ní mór táirgí glantacháin a úsáid chun caoi a choinneáil ar an teach sa bhaile agus chun tinneas a choinneáil ó dhoras. I dteannta le cuma níos fearr a bheith ar an teach, rud nach féidir a shéanadh, tá sé tábhachtach deannach, ailléirginí, agus cúiseanna tinnis a ruaigeadh chomh maith chun áit shbháilte taobh istigh a chothabháil (Béarla).
Formats Available:


Déan uisce ó phéint aicrileach a dhiúscairt ar bhealach neamhdhíobháileach don timpeallacht! (Document)

Is mór an spórt é péinteáil le haicriligh, agus tá sé breá éasca freisin, ach céard faoin uisce a úsáidtear chun scuabanna péinte a ghlanadh? Conas ba chóir fáil réidh leis? Ní chun leasa na timpeallachta é an t-uisce seo a scaoileadh amach sa doirteal, mar go bhfuil tocsainí sa phéint a rachaidh isteach san ithir agus a dhéanfaidh dochar do phlandaí agus ainmhithe. Ina theannta sin, beidh píosa soladacha péinte san uisce fós a dhéanfaidh na píopaí a thachtadh agus a rachaidh isteach sa soláthar uisce go mall, rud a chuirfidh sláinte daoine i mbaol. Conas is féidir linn fáil réidh le huisce péinte go sábháilte? (Béarla).
Formats Available:


An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites