Mayo County Council logo
Navigation

Aistriú Dramhaíola Guaisí

Aistriú Dramhaíola Guaisí

Is catagóir dramhaíola ar leith í dramhaíl ghuaiseach. Ba chóir taifead a choinneáil ar ghluaiseacht an chineáil dramhaíola seo ón táirgeoir (e.g. úinéar garáiste) go dtí go ndéantar í a dhiúscairt, a scriosadh nó a úsáid ar an athuair.

Tá tuilleadh riachtanas i gceist chomh maith má táthar chun dramhaíl ghuaiseach a aistriú nó a bhogadh; coimeád taifead agus iompar ag iompróir cumasach a bhfuil Cead Bailithe Dramhaíola bailí acu mar shampla.

Tá cáipéis TFS de dhíth má táthar chun dramhaíl ghuaiseach a aistriú lasmuigh de Phoblacht na hÉireann agus chun a chinntiú go sroicheann sí an tIonad Dramhaíola beartaithe. Is faoi tháirgeoir na dramhaíola guaisí atá sé na cáipéisí uile a a bhaineann le haistriú na dramhaíola sin agus fianaise gur bhain sí a ceann scríbe amach a bhailiú agus a choinneáil.

 

  More Mayo County Council and Local Government Websites