Mayo County Council logo
Navigation

Bailiú Éadaí

Bí ar d'fhaichill ar bhréagbhailitheoirí éadaí nó teicstílí

Seo a leanas liosta de na Bainc Teicstílí agus Éadaí uile i Maigh Eo:  Bainc Teicstílí - Eco Environmental (Comhad Excel, 17 KB).

Is iomaí gnólacht na laethanta seo a thairgeann seirbhís bailithe éadaí díreach ó do dhoras.  Iarrtar ort éadaí, bróga, srl. a fhágáil i mála lasmuigh de do dhoras ar lá áirithe ionas go bhaileofar é. B’fhéidir go bhfuair tú bileoga i do bhosca litreach ag fógairt a leithéid de sheirbhís.

Conas bréagbhailitheoirí éadaí nó teicstílí a aithint.

Ní dramhaíl iad éadaí toisc gur nithe ath-inúsáidte iad, agus dá bhrí sin ní áirítear faoin scéim bailithe dramhaíola iad a rialaíonn na córais bailithe dramhaíola eile i gConnachta. Is minic a luann na bréagbhailitheoirí uimhreacha ceada agus uimhreacha cláraithe carthanachtaí ar a gcuid bileog, ach is cumadóireacht atá iontu seo go minic.

Is é an t-aon bhealach lena chinntiú gur fíorcharthanacht atá ag reáchtáil an bhailithe ná seiceáil go bhfuil an charthanacht sin cláraithe. Is féidir liosta de na carthanachtaí cláraithe ar fad in Éirinn a fheiceáil ach gliogáil ar an nasc thíos.

Fiú más fíorcharthanacht atá taobh thiar den bhailiú, áfach, d'fhéadfadh bréagbhailitheoirí teacht agus na málaí a thógáil sula dtagann an charthanacht chláraithe.

http://www.revenue.ie/en/business/authorised-charities.html (Nasc seachtrach; osclaítear fuinneog nua)

Cén tairbhe a bhaineann bréagbhailitheoirí as a gcuid gníomhaíochtaí?

Acmhainn luachmhar is ea seanéadaí, agus is féidir airgead a thuilleamh as iad a easpórtáil, fiú más tuairim an gnáthduine é gur dramhaíl atá sna héadaí céanna. Tarlaíonn sé go minic go ndéantar formhór na n-éadaí a fhágtar lasmuigh den doras lena mbailiú a dhumpáil go mídhleathach.  Roghnaíonn na bréagbhailitheoirí na héadaí "is fearr" ó na málaí agus déantar iad siúd a easpórtáil i gcomhair a n-athdhíol, ach caitear an chuid eile díobh de láimh.

Ba cheart do dhaoine a bheith ar an airdeall go bhféadfadh sé tarlú go ndéantar a gcuid éadaí nó teicstílí a dhumpáil in áit a bheith i seilbh carthanachta aitheanta.

Más rud é go n-aithnítear an té arbh leo na héadaí nó na teicstílí atá dumpáilte go mídhleathach, d’fhéadfaí fíneáil a ghearradh orthu faoin Acht um Thruailliú ó Bhruscar.

Céard é an bealach is fearr fáil réidh le seanéadaí?

Tá sé tábhachtach go ndéanann daoine a gcuid seanéadaí a athchúrsáil nó a thabhairt uathu ionas go ndéanfar iad a athúsáid. Ba mhór an trua é dá gcuifí a leithéid díreach chuig láithreán líonta talún.

Má bhíonn tú in amhras faoin tseirbhís bailithe ó do dhoras, ba cheart iad a thabhairt do bhailitheoirí dramhaíola a bhfuil aithne agat orthu, nó iad a thabhairt do shiopa carthanachta ar nós Age Action, Oxfam, Enable Ireland, Mrs. Quin's, nó ceann de na siopaí carthanachta eile a bhfuil cáil orthu sa cheantar. Glacann siopaí carthanachta le héadaí leapa, bróga, criosanna, málaí agus bric-a-brac mar aon le seanéadaí go minic.

D’fhéadfá do chuid seanéadaí agus seanteicstílí a chur de láimh ag ceann de na láithreáin líonta talún de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo - ag Doire an Iomaire nó ag Ráth Ruaín. Cuirtear gach rud a fhágtar anseo ar aghaidh chun iad a athchúrsáil. D’fhéadfá leas a bhaint as an iliomad bainc éadaí atá curtha ar fáil ag Comhairle Contae Mhaigh Eo ar fud an chontae – Tá a gcuid sonraí luaite thíos.   

Bainc éadaí agus teicstílí

Tá bainc éadaí agus teicstílí lonnaithe ar fud an chontae chun  seanéadaí, bróga, agus teicstílí a bhailiú. Mar b’amhlaidh leis na seirbhísí bailithe ón doras, is bréagbhailitheoirí a sholáthraíonn cuid de na bainc éadaí seo.

Tá scéim phíolótach maidir le bainc éadaí á reáchtáil ag Comhairle Contae Mhaigh Eo ag 40 ionad ar fud an chontae. Bronnadh an conradh ar Textile Recycling Ltd. chun an tseirbhís seo a chur ar fáil.

Cuireann go leor carthanachtaí aitheanta bainc teicstílí nó éadaí ar fáil sa chontae.

Má tá sé de rún agat banc éadaí agus teicstílí a úsáid, bí cinnte go n-úsáideann tú ceann ar le carthanacht aitheanta é.  Má bhíonn aon amhras ort faoi bhanc ar leith, cuir glaoch ar an gcarthanacht féin chun a chinntiú go bhfuil banc acu ar an láthair áirithe sin.  

Cuimhnigh go mbaineann na rialacha céanna le bainc éádaí agus teicstílí agus a bhaineann le bainc bhuidéal.

Ná fág do chuid éadaí ag an mbanc éadaí má bhíonn sé lán.  Tar ais ais lá eigin eile.

     

Textile/Clothes Banks Provided By Mayo County Council

An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

  More Mayo County Council and Local Government Websites