Mayo County Council logo
Navigation

Athchúrsáil Cadhnraí

Athchúrsáil Cadhnraí (Document)

Tá ábhar contúirteach i gcadhnraí agus níor chóir dá bhrí sin cadhnraí a chur sa ghnáthbhosca bruscair riamh.
Formats Available:


An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

  More Mayo County Council and Local Government Websites