Mayo County Council logo
Navigation

Dramhaíl Gharáiste

Dramhaíl Gharáiste (Document)

Is iomaí tionchar a bhíonn ag garáistí ar an gcomhshaol de thoradh an chineáil oibre a dhéantar iontu. Dá bhrí sin, bíonn an chaoi a bhfeidhmíonn garáistí seo faoi réir ag roinnt píosaí reachtaíochta. Is éard atá sa treoirleabhar thíos ná imlíne na mbeart simplí éagsúil ar féidir le gach úinéar garáiste a dhéanamh chun a gcuid gnó a dhéanamh ar bhealach atá neamhdhíobháileach don chomhshaol agus a shábhálfaidh airgead dóibh chomh maith. (Béarla).
Formats Available:


  More Mayo County Council and Local Government Websites