Mayo County Council logo
Navigation

Dramhaíl Tí

Seirbhís Bailithe Dramhaíl Tí

Seirbhís Bailithe Dramhaíl Tí i Maigh Eo

Soláthraíonn roinnt comhlachtaí príobháideacha seirbhís bailithe dramhaíl tí ar fud Chontae Mhaigh Eo. Córas dhá bhosca bruscair a bhíonn acu den chuid is mó – bosca amháin le haghaidh dramhaíl inathchúrsáilte agus bosca eile le haghaidh dramhaíl a sheolfar chuig láithreán líonta talún. I gcásanna áirithe cuirfear an tríú bosca ar fáil duit le haghaidh dramhaíl orgánach, .i. fuílleach bia agus dramhaíl ón ngairdín. Bí cinnte go gcuireann do sholáthraí seirbhíse ar an eolas thú maidir leis an gcaoi a n-oibríonn an córas seo acusan.  Léigh an t-eolas ar fad go cúramach ionas go mbeidh a fhois agat cén saghas ábhair a chuirtear i ngach bosca. Má bhíonn aon amhras ort déan teagmháil le do sholáthraí seirbhíse. Tabhair do d’aire, áfach, nár cheart aon dramhaíl ghuaiseach – ar nós seanchógais, péinteanna, cadhnraí, earraí leictreacha, lotnaidicídí agus luibhicídí - a chur sna haraidí.

Chun a thuilleadh eolais a fháil faoi seo, breathnaigh ar an leathanach gréasáin seo againne maidir le .

Coinnigh aon admhálacha a fhaigheann tú i leith bailiú dramhaíl tí toisc gur féidir leis na hOifigigh um Fhorfheidhmiú Reachtaíocht Chomhshaoil de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo iad a iarraidh ort. Tabhair do d’aire go bhféadfadh athrú teacht ar an liosta seo.  Tá tuilleadh eolais ar Cheadanna Bailithe Dramhaíola ar fáil ó www.nwcpo.ie nó trí fios a chur ar Chomhairle Contae Uíbh Fhailí ar 057 9357428.

 

Uimhir cheada

Ainm an chomhlachta

Fón

WCP-MO-09-0002-02

McGrath Waste, Turlach, Caisleán an Bharraigh

094 9031609

WCP-MO-09-0640

Ballinrobe Waste Disposal Ltd., An Cnoc Glas, Baile an Róba

094 9541847

WCP-MO-09-0633-01

Bourke Waste Removals Ltd., An Clochar, Cathair na Mart

098 26882

WCP-MO-09-0075-01

Feoil Freight, An Baile Úr, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo

094 9023525

WCP-MO-08-0608-02

WERS Waste, Páirc Gnó Bhóthar na Cora, Tuaim,Co.na Gaillimhe

093 24027

WCP-MO-08-0604-01

Barna Waste Ltd., An tIosta Athchúrsála, Bóthar Áth Cinn, Co.na Gaillimhe

091 553491/ 771619

WCP-MO-09-0531-01

G & N Loftus Recycling & Sons Ltd., Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo

096 76683

  

 

 

Conas a Úsáidtear Araid Rothaí? (Document)

Soláthraíonn roinnt comhlachtaí príobháideacha seirbhís bailithe dramhaíl tí i gContae Mhaigh Eo. Córas dhá bhosca bruscair a bhíonn acu den chuid is mó – bosca amháin le haghaidh dramhaíl inathchúrsáilte agus bosca eile le haghaidh dramhaíl a sheolfar chuig láithreán líonta talún.
Formats Available:


An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

  More Mayo County Council and Local Government Websites