Mayo County Council logo
Navigation

Athchúrsáil

Ionaid Athchúrsála

Céard is Ionad Athchúrsála ann (nó Ionad Fóntas Pobail mar a thugtaí air tráth)?

Is áis é ionad athchúrsála a ghlacann le réimse leathan seanearraí ó mhuintir an phobail.  Cuireann siad na hearraí seo ar aghaidh i gcomhair athchúrsála nó déanann siad iad a dhiúscairt ar bhealach sábháilte.

Tá dhá mhór-áis athchúrsála i Maigh Eo atá oscailte do phobal an chontae: Tá bainc athchúrsála 'fág anseo' lonnaithe sa chuid is mó de bhailte agus sráidbhailte an chontae.  Is ionann iad seo agus na "bainc buidéal" a bhfuil aithne orthu go forleathan, agus is féidir le daoine buidéil, prócaí, agus cannaí dí a athchúrsáil anseo. Is beart nua iad na hionaid athchúrsála (nó na hionaid fóntas pobail mar a thugtar orthu chomh maith). Glacann na hionaid seo le réimse leathan ábhar agus déanann siad athchúrsáil orthu - cadhnraí cairr, buidéil phlaisteacha, agus go leor rudaí nach iad. Tá dhá ionad den saghas seo i Maigh Eo: i Ráth Ruaín, Bóthar Chill Ala, Béal an Átha, agus i nDoire an Iomaire ar an mbóthar idir Caisleán an Bharraigh agus Baile Uí Fhiacháin.

Uaireanta oscailte agus eolas ar na rudaí is féidir athchúrsáil a dhéanamh orthu.

Uaireanta Oscailte Ionaid Fóntas Pobail Ráth Ruaín agus Dhoire an Iomaire (Document)

Uaireanta Oscailte Ionaid Fóntas Pobail Ráth Ruaín agus Dhoire an Iomaire
Formats Available:


  More Mayo County Council and Local Government Websites