Mayo County Council logo
Navigation

Ceadanna Bailithe Dramhaíola

Tá an Oifig Náisiúnta um Cheadanna Bailithe Dramhaíola lonnaithe i gComhairle Contae Uíbh Fhailí, agus is iadsan atá freagrach as Iarratais ar Cheadanna Bailithe Dramhaíola don tír ar fad.

Is féidir teagmháil a dhéanamh leo ar 057-9356800 nó ar www.nwcpo.ie

An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

  More Mayo County Council and Local Government Websites