Mayo County Council logo
Navigation

Laghdú Dramhaíola / Free Trade Ireland

Laghdú Dramhaíola

Freetradeireland.ie – d’earraí caite gan iarraidh á gcur chuig baile nua!

Seirbhís ghréasáin is ea FreeTrade Ireland, a dearadh chun daoine a spreagadh agus chun cuidiú leo earraí tí agus gnó a úsáid ar an athuair.  Cabhraíonn sé leat duine a aimsiú ar mhaith leo na hearraí nach dteastaíonn uait a thuilleadh, agus tig leat cuardach a dhéanamh ar earraí atá uait chomh maith. Níl aon chostas i gceist leis an tseirbhís.

Forbraíodh an tseirbhís seo ón bhfeidhmchlár Dublin Free Trade atá ag feidhmiú go rathúil ó 2006 i leith.  Is seirbhís saor in aisce í atá ar fáil do chách.
Beidh an tseirbhís ar fáil ar bhonn náisiúnta as seo amach, rud a léiríonn a éifeachtaí is atá sí ó thaobh:

 • An timpeallacht a chosaint trí hearraí a athúsáid;
 • Costais ar úsáideoirí i dtaobh diúscairt dramhaíola a laghdú;
 • Daoine a spreagadh chun an chaoi a n-úsáideann siad acmhainní tí agus gnó a fheabhsú;
 • Cur le saolré agus le luach earraí trína n-úsaid ar an athuair;
 • A gcuid a dhéanamh chun stíl bheatha níos inbhuanaithe a chothú i measc mhuintir na hÉireann
 • Iompar daoine a athrú maidir le bainistiú dramhaíola 

Tionscnamh poiblí is ea FreeTrade Ireland. Cuireadh an suíomh gréasáin ar bun le maoiniú ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, agus tá na hÚdaráis Áitiúla in Éirinn á mhaoiniú ar bhonn leanúnach.

I measc na ngnéithe a bhfaighidh tú ar shuíomh idirlín FreeTrade Ireland tá:

 • Réimsí ar leith ina liostaítear earraí atá á dtairiscint agus á n-iarraidh, agus earraí tí agus earraí gnó;
 • Liostaí cuimsitheacha de chatagóirí agus fochatagóirí earraí lena chinntiú gur féidir teacht ar eolas gan stró;
 • Tá dhá chineál cuntais ar fáil – ‘cuntas tí’ agus cuntas gnó’ – atá socruithe chun freastal ar riachtanais éagsúla ár n-úsáideoirí;
 • Feidhmchláir léarscálaithe agus treoraithe chun úsáideoirí a chur ar an eolas faoin áit bheacht a bhfuil na hearraí atá uathu;
 • Gnéithe slándála cothrom le dáta.

Breathnaigh ar an suíomh inniu, ar www.freetradeireland.ie (nasc seachtrach; osclaítear fuinneog nua).

Is iad cosc agus laghdú dramhaíola na bearta is tábhachtaí i dtreo dramhaíl a bhainistiú. Is iomaí bealach ar féidir líon ár gcuid dramhaíola a laghdú, agus ní theastaíonn ach cúpla athrú simplí dár gcuid nósanna chun beart mór chun leasa an chomhshaoil a dhéanamh.


Leideanna fóinteacha chun dramhaíl a laghdú… sa bhaile

 • Déan múiríniú sa ghairdín ar dhramhaíl orgánach, agus tiocfaidh laghdú 1/3 ar líon na dramhaíola a chuireann tú ar aghaidh chuig láithreáin líonta talún.  Is féidir múiríniú a dhéanamh ar scamhacháin glasraí, fuílleach bia, málaí tae, scamhacháin torthaí, dramhaíl ón ngairdín agus rudaí eile nach iad.
 • Ceannaigh glasraí agus torthaí nach bhfuil barraíocht pacáistíochta leo; ní gá bananaí a chur i mála mar shampla, agus in áit na muisriúin réamhphacáilte i bplaisteach roghnaigh do chuid muisiriúin féin agus cuir i mála páipéir iad.
 • Roghnaigh earraí le pacáistíocht in-athchúrsáilte ar nós gloine nó cairtchlár in áit scragaill agus plaistigh más féidir; ceannaigh bosca púdar níocháin in áit na míreanna glantach atá clúdaithe ina n-aonar mar shampla.
 • Coinnigh ceapairí nó sailéid i mbosca lóin in áit iad a chlúdach le plaisteach.
 • Bain úsáid as éadaí cistine atá in-nite in áit tuáillí cistine agus ciarsúir aon uaire.
 • Beir leat do chuid málaí féin i gcónaí agus tú ag siopadóireacht, is cuma más éadaí, leabhair, bréagáin nó earraí grósaera atá á gceannach agat.
 • Bain úsáid as málaí páipéir agus plaisteacha ar an athuair a liacht uair agus is féidir.  
 • Ceannaigh luchtaire cadhnra agus bain úsáid as cadhnraí in-athchúrsáilte.
 • Ceannaigh coimeádáin mhóra nuair is féidir; roghnaigh buidéal dhá litre cóla in áit roinnt buidéal beag ná cannaí mar shampla.
 • Ná dumpáil seanéadaí ná seantroscán – tabhair do shiopa carthanachta iad chun deis a thabhairt do dhuine éigin eile leas a bhaint astu.
 • Más ag tabhairt bronntanais atá tú, bain úsáid as mála in-athúsáide do bhronntanais in áit páipéar beartán.
 • Bain úsáid as clúidíní éadaigh… má úsáideann tú ó am go chéile iad fiú, sábhálann tú airgead agus déanann sé leas don chomhshaoil.


Leideanna fóinteacha chun dramhaíl a laghdú… san ionad oibre

 • Fotachóipeáil agus priontáil ar an dá thaobh de leathanaigh.
 • Ní gá ríomhphoist a phriontáil amach i gcomhair a léamh, ná doiciméid a phriontáil i gcomhair a phrofú – déan ar scáileáin an ríomhaire é.
 • Bain úsáid as cupáin agus gloiní in áit coimeádáin phlaisteacha/pháipéir/pholaistiréine i gcomhair deochanna teo agus fuara.
 • Ná dumpáil cartúis chaite printéara, facs ná fótachóipire – glacann formhór na soláthraithe agus go leor carthanachtaí leo.
 • Déan páipéar oifige, cairtchlár, nuachtáin, buidéil phlaisteacha agus dramhaíl orgánach a scagadh agus a athchúrsáil – sábhálfaidh tú airgead agus an comhshaol araon.
 • Bain úsáid as sceanra cruach in áit sceanra plaisteach.
 • Bain úsáid as sáiltéar agus piobarán in áit na saicíní réamhphacáilte.
 • Bain úsáid as clúdaigh litreach ar an athuair.
 • Déan múiríniú ar dhramhaíl orgánach ar nós málaí tae agus scamhacháin torthaí.
 • Spreag do chomhghleacaithe gan naipcíní agus tarsainn thar an méid a theastaíonn uathu a thógáil agus sibh sa cheaintín.

  More Mayo County Council and Local Government Websites