Mayo County Council logo
Navigation

Tuaslagóirí - Oibreoirí Údaraithe

Athbhailchríochnitheoirí Feithicle (Document)

Liosta na nAthbhailchríochnitheoirí Feithicle i gContae Mhaigh Eo (Béarla)
Formats Available:


Liosta na n-oibreoirí údaraithe le bheith ag plé le tuaslagóirí

Seo a leanas liosta de na hoibreoirí údaraithe le bheith plé le tuaslagóirí - idir thirimghlantóirí agus athbhailchríochnaitheoirí carranna.

Tirimghlantóirí & Athbhailchríochnaitheoirí Feithicle (Excel, 70KB)

Bearta Dea-chleachtais (Document)

Bearta Dea-chleachtais (Béarla).
Formats Available:


Na Rialacháin um Thuaslagóirí - Tirimghlantóirí

Na Rialacháin um Thuaslagóirí

Cuireadh na Rialacháin um Astaíochtaí Comhdhúl Orgánach Soghalaithe as Tuaslagóirí (ar a dtugtar na Rialacháin um Thuaslagóirí) i bhfeidhm in Éirinn i mí na Samhna 2002.  De réir na rialachán seo, ní mór do ghnólachtaí Éireannacha a úsáideann tuaslagóirí fáil amach cé acu an mbaineann nó nach mbaineann na rialacháin leo, agus má bhaineann, ní mór dóibh Deimhniú um Chomhlíonadh na Rialachán a fháil faoi 31 Deireadh Fómhair 2007. 

Na Rialacháin um Thuaslagóirí - Tirimghlantóirí (Document)

Na Rialacháin um Astaíochtaí Comhdhúl Orgánach Soghalaithe as Tuaslagóirí Orgánacha, 2002 (I.R. Uimh. 543 de 2002). (Béarla).
Formats Available:


Na Rialacháin um Péinteanna Maisiúla

Na Rialacháin um Péinteanna Maisiúla

Cuireadh na Rialacháim um Teorainn a chur le hastaíochtaí comhdhúl orgánach soghalaithe de bharr tuaslagóirí orgánacha a úsáid i bpéinteanna, vearnaisí agus táirgí athbhailchríochnaithe feithicle áirithe (ar a dtugtar na Rialacháin um Péinteanna Maisiúla) i bhfeidhm i mí na Bealtaine 2007.   Is leasú den Treoir um Thuaslagóirí, 1999, é agus mar thoradh air níl gníomhaíochtaí athbhailchríochnaithe feithiclí i gcomhair deisiúcháin á rialú a thuilleadh ag na Rialacháin um Thuaslagóirí.  Ó 1 Márta 2008 i leith is coir é ionad athbhailchríochnaithe feithiclí a fheidhmiú gan Deimhniú reatha um Chomhlíonadh na Rialachán a bheith agat. (Béarla).

Na Rialacháin um Thuaslagóirí - Athbhailchríochnaitheoirí Feithiclí (Document)

Na Rialacháin um Teorainn a chur le hastaíochtaí comhdhúl orgánach soghalaithe de bharr tuaslagóírí orgánacha a úsáid i bpéinteanna, vearnaisí agus táirgí athbhailchríochnaithe feithicle áirithe. (Béarla).
Formats Available:


Na Rialacháin um Tháirgí Athbhailchríochnaithe Feithicle (Document)

Na Rialacháin um Tháirgí Athbhailchríochnaithe Feithicle (Béarla).
Formats Available:


Fógra maidir le ceapadh Painéal Measúnóirí Formheasta mar a éilítear faoi na Rialacháin um Péinteanna Maisiúla (I.R. Uimh. 564 de 2012) (Document)

B’éigean don EPA, faoi na rialacháin um ghníomhaíochtaí athbhailchríochnaithe, painéal meastóirí formheasta a cheapadh chun teacht in áit an fhorais iniúchta AIC atá ann faoi láthair. Ó 26 Meán Fómhair 2013 i leith beidh na measúnóirí formheasta seo i bhfeighil ar iniúchtaí a dhéantar faoi na rialacháin seo. Ní mór don mheasúnóir formheasta eatramhach atá ann faoi láthair (Certification Europe) aon iniúchtaí roimh an dáta seo a dhéanamh. (Béarla).
Formats Available:


Fógra maidir le ceapadh Painéal Measúnóirí Formheasta mar a éilítear faoi na Rialacháin um Thuaslagóirí (I.R. Uimh. 565 de 2012) (Document)

B’éigean don EPA, faoi na rialacháin athbhreithnithe um ghníomhaíochtaí le tuaslagóirí (tirimghlantóireacht san áireamh), painéal meastóirí formheasta a cheapadh chun teacht in áit an fhorais iniúchta AIC atá ann faoi láthair. Ó 26 Meán Fómhair 2013 i leith beidh na measúnóirí formheasta seo i bhfeighil ar iniúchtaí a dhéantar faoi na rialacháin seo. Ní mór don mheasúnóir formheasta eatramhach atá ann faoi láthair (Certification Europe) aon iniúchtaí roimh an dáta seo a dhéanamh. (Béarla).
Formats Available:


Athbhailchríochnitheoirí Feithicle (Document)

Liosta na nAthbhailchríochnitheoirí Feithicle i gContae Mhaigh Eo. (Béarla)
Formats Available:


  More Mayo County Council and Local Government Websites