Mayo County Council logo

Salachar Madraí

Salachar Madraí

Is coir faoin Acht um Thruailliú ó Bhruscar 1997 (leasuithe) gan glanadh suas i ndiaidh do mhadra má dhéanann sé salachar in áit phoiblí. Is crá croí é salachar madraí ata fágtha ar chosáin, ar bhóithre, i bpáirceanna pobail agus in áiteanna poiblí eile, agus d’fheadfadh sé ina chúis le fadhbanna sláinte.

Tá bileog eolais dár teideal “Conas a bheith i d’úinéir madra níos fearr” curtha i dtoll a chéile ag Comhairle Contae Mhaigh Eo, a bhfuil eolas ann ar gach gné de chúram madraí. 

Conas a bheith i d'úinéir madra níos fearr (Document)

Conas a bheith i d'úinéir madra níos fearr
Formats Available:


An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

  More Mayo County Council and Local Government Websites