Mayo County Council logo

Ceisteanna Coitianta faoin gComhshaol


Comhshaol

Question: An bhfuil cead agam cannaí bia cruach a chur isteach i mbanc na gcannaí sa bhanc buidéal?

Answer:

Níl cead cannaí bia a chur sa bhanc buidéal.  Is féidir iad a thabhairt chuig ionaid fóntas poiblí Dhoire an Iomaire agus Ráth Ruaín, áít a ndéantar athchúrsáil orthu.  Ina theannta sin, is féidir iad a chur san araid athchúrsála a bhailítear ón doras, más ann don tseirbhís i do cheantar.

For more information, contact:

Rannóg Comhshaoil (Feasacht)

Last updated: 07/09/2010


Comhshaol

Question: Céard í an áit is fearr sa ghairdín le haghaidh araid múirín?

Answer:

Ba cheart an araid múirín a fhágáil áit a sheasann faoin ngrian, ach áit ar féidir teacht air go héasca ón teach - fiú i ndrochaimsir!  Ba chóir an talamh faoi a bheith réidh agus sruthchóras maith a bheith i bhfeidhm ann.

For more information, contact:

Rannóg Comhshaoil (Feasacht)

Last updated: 07/09/2010


Comhshaol

Question: Cá bhfaighidh mé araid múirín?

Answer:

Bíonn araidí múirín ar fáil ó na hoifigí ceantair ar fad, ó láithreáin líonta talún, agus ó Áras an Chontae i gCaisleán an Bharraigh.  Is féidir praghas na n-araidí a fheiceáil ach gliogáil anseo.  Clúdaíonn an praghas seo an araid féid do do ghairdín, bosca eile do do chistin, agus leabhrán eolais.  Cuidíonn araidí múirín le méid na dramhaíola ón gcistin agus ón ngairdín a laghdú ar bhealach atá éasca agus glan.

For more information, contact:

Rannóg Comhshaoil (Feasacht)

Last updated: 07/09/2010


Comhshaol

Question: Tá boladh bréan ag teacht ó m'araid múirín - céard atá mícheart leis?

Answer:

Léiríonn an boladh sin nach leor an méid aeir atá ag dul isteach san araid.  Corraigh a bhfuil sa bhosca le pícín láimhe nó prioc le maide é.  Déan cinnte go gcuireann tú meascán d'ábhar glas agus donn isteach san araid.  Bíonn ábhar glas fliuch agus bíonn ábhar donn níos tirime de ghnáth.  Má bhíonn an iomarca féir bhearrtha - nó ábhar glas eile - istigh sa bhosca le hais méid an ábhair dhoinn, sriantar an t-aershreabhadh agus cliseann an baictéir múirín dá bharr.  Caith tuilleadh ábhair thirim, ar nós páipéar mionstiallta, isteach ann chun é a chur ar mheá chothrom arís.

For more information, contact:

Rannóg Comhshaoil (Feasacht)

Last updated: 07/09/2010


Comhshaol

Question: Tá faitíos orm go meallfar lucha agus francaigh isteach i m'araid múirín. Céard is féidir liom a dhéanamh faoi?

Answer:

Tá araidí múirín deartha ar bhealach nach ligfear míolra isteach iontu.  Bí cinnte i gcónaí, áfach, go bhfuil na píosaí éagsúla feistithe go daingean lena chéile, agus go gcoinnítear an claibín agus an doras dúnta.  Ná cuir bia cócaráilte san araid múirín.  Más rud é go bhfuil míolra feicthe sa ghairdín agat, is fearr an araid a fhágáil in áit lárnach, amach ó bhallaí agus ó fhálta.  Cuir labhandar ag fás ag bun na haraide chomh maith, rud a choinneoidh míolra amach uaithi.

For more information, contact:

Rannóg Comhshaoil (Feasacht)

Last updated: 07/09/2010


Comhshaol

Question: An bhfuil cead agam luaithreach a chur san araid múirín?

Answer:

Is féidir luaithreach ó adhmad agus ó mhóin a chur isteach san araid múirín, ach ní féidir luaithreach ó ghual a mhúiríniú.

For more information, contact:

Rannóg Comhshaoil (Feasacht)

Last updated: 07/09/2010


Comhshaol

Question: An bhfuil bealach ar bith ann chun dlús a chur leis an bpróiseas lofa?

Answer:

Is féidir cuidiú leis an bpróiseas lofa ach an múirín a chorraí go rialta chun aer a ligint isteach ann, an t-ábhar a mhionstialladh sula gcuirtear san araid é, nó ábhair ar mórán nítrigine a chur isteach ann - ábhair ar nós neantóg nó mún duine. (Foinse: www.stopfoodwaste.ie)

For more information, contact:

Rannóg Comhshaoil (Feasacht)

Last updated: 01/03/2011


Comhshaol

Question: Céard is féidir liom a dhéanamh faoi na mílte cuileog atá i mo chóras múirín?

Answer:

Is minic a fhaightear cuileanna torthaí thart ar phiastlanna agus araidí múirín i rith an tsamhraidh.  Níl aon dochar iontu, agus iad na giotaí bia atá á gcur sa chóras múirín agat atá á mealladh.  Chun líon na gcuileanna seo a laghdú ní gá ach an claibín a bhaint den araid ar feadh 2-3 uair a chloig ar lá breá grianmhar.  Clúdaigh an t-ábhar atá san araid agat ansin le bileoga fliucha nuachtáin agus cuir ar ais an claibín.  Sa chaoi seo, laghdaíonn tú an méid teagmhála a bhíonn ag na cuileanna leis na giotaí glasraí. (Foinse: www.stopfoodwaste.ie)

For more information, contact:

Rannóg Comhshaoil (Feasacht)

Last updated: 01/03/2011


Comhshaol

Question: Cén fáth nach bhfuil mo chuid blaoscanna uibhe ag briseadh síos?

Answer:

Má chuireann tú blaosc uibhe i gcomparáid le craiceann banana nó scamhadh cairéid, feictear duit láithreach go bhfuil sé i bhfad níos crua ná iad.  Tá siad feiliúnach don mhúiríniú, ach tógann siad go leor ama le briseadh síos.  Má mheileann tú na blaoscanna uibhe, ní bheidh siad chomh feiceálach céanna sa mhúirín a bhaineann tú amach.  Os a choinne sin, d'fheádfá na blaoscanna a cur san oighin ar feadh 20 nóiméad chun púdar mín a dhéanamh díobh. (Foinse: www.stopfoodwaste.ie )

For more information, contact:

Rannóg Comhshaoil (Feasacht)

Last updated: 01/03/2011


Comhshaol

Question: Tá sé an-deacair mo chuid múirín a chorraí. An bhfuil bealach ar bith lena dhéanamh níos éasca?

Answer:

Tá sé tábhacht do mhúirín a chorraí go rialta.  Bíonn sé breá éasca an múirín i gcórais múirín de dhéantús baile a chorraí, ach ní hamhlaidh atá sé i gcás na n-araidí múirín toisc nach bhfuil ach oscailt bheag ar a mbarr acu.  Sula dtosaíonn tú ag déanamh múirín den chéad uair, nó nuair a bhaineann tú múirín amach as an araid, cuir draeinphíobáin atá breac le pollta síos i lár na haraide folmhaí.  Cuir isteach aon ábhar atá agat timpeall an phíobáin (ná cuir riamh síos lár an phíobáin é toisc go mblocálfar na pollta leis).  Scaoilfidh pollta an phíobáin sruth aeir úir isteach go bonn na haraide ar bhonn leanúnach.  Os a choinne sin, is féidir an t-ábhar a pholladh le forc chun roinnt aeir a scaoileadh isteach ann, nó d'fhéadfaí meascthóir bíseach múirín a cheannach a bhfuil cuma corcscriú mhóir air. (Foinse: www.stopfoodwaste.ie)

For more information, contact:

Rannóg Comhshaoil (Feasacht)

Last updated: 01/03/2011


Comhshaol

Question: Céard is féidir liom a dhéanamh chun líon na bhfiailí i mo chuid múirín déanta a laghdú?

Answer:

Beidh roinnt bheag síolta i do chuid múirín déanta i gcónaí.  Nuair a bhíonn córas iompaithe in úsáid agat ní bheidh an méid céanna agat toisc go maraítear na síolta ag an teocht ard sa chóras sin.  Ní hamhlaigh atá sé i gcás múiríniú fionnuair (nuair a úsáidtear araid múirín) toisc nach ngintear a dhóthain teasa chun na síolta a mharú.  Is féidir leat na fiailí a fhágáil amuigh faoin ngrian chun na síolta orthu a mharú.  Is féidir leat bláthanna na bhfiailí a bhaint díobh mar is iontu a gcoimeádtar na síolta.  Nó d'fhéadfá na fiailí a bhá ach iad a thumadh in uisce agus a chlúdach chun an solas a dhíbirt.  Fág mar sin iad ar feadh coicíse nó trí seachtaine agus ag deireadh na tréimhse sin beidh na fiailí marbha agat ar féidir a chur san araid múirín, chomh maith le lacht bréanbholaíoch. Bíonn go leor leor cothaitheach sa lacht seo áfach agus ba chóir é a úsaid chun do bhláthanna agus glasraí atá ag fás a chothú. (Foinse: www.stopfoodwaste.ie)

For more information, contact:

Rannóg Comhshaoil (Feasacht)

Last updated: 01/03/2011


Comhshaol

Question: An bhfuil rud éigin cearr toisc go bhfuil mo chuid slugaí agus péisteanna uile timpeall chlaibín m'araide?

Answer:

Gluaiseann slugaí agus péisteanna thart agus téann siad suas ar chlaibín na haraide.  Ní cúis bhuairimh é seo - is comhartha maith é - agus fillfidh siad ar ais ar an ábhar atá le múiríniú de réir a chéile. (Foinse: www.stopfoodwaste.ie)

For more information, contact:

Rannóg Comhshaoil (Feasacht)

Last updated: 01/03/2011


Comhshaol

Question: Cén chaoi a mbeidh a fhois agam go bhfuil mo mhúirín réidh le húsáid?

Answer:

Beidh a fhios agat go bhfuil do mhúirín réidh le húsáid nuair a bhíonn cuma ithreach briosc dúdhonn air, agus níor chóir duit a bheith in ann aon ghiotaí bia ná ábhair ón ngarraí a aithint ann. (Foinse: www.stopfoodwaste.ie)

For more information, contact:

Rannóg Comhshaoil (Feasacht)

Last updated: 01/03/2011


Comhshaol

Question: Cárbh fhéidir liom gloine ghorm a athchúrsáil?

Answer:

Is féidir gloine ghorm a chaitheamh isteach leis an ngloine ghlas sna bancanna buidéal.

For more information, contact:

Rannóg Comhshaoil (Feasacht)

Last updated: 07/09/2010


Comhshaol

Question: Cén chaoi a n-ullmhaítear dramhaíl le cur sa bhosca athchúrsála? An gcaithfidh mé chuile rud a ní?

Answer:

Ba cheart duit iarmhar bia nó leachta a ní d'aon phrócaí gloine, buidéil phlaisteacha, soithí plaisteacha, agus cannaí bia.  Is leor iad a shruthlú go sciobtha de ghnáth, agus cuimhnigh iarracht a dhéanamh gan an iomarca uisce a úsáid.

Más féidir é a leacú, déan amhlaidh!  Is féidir buidéil phlaisteacha bainne, buidéil glantaigh, buidéil seampú, cartáin tetra-pak agus cannaí alúmanaim a leacú.  Sa chaoi sin, beidh tú in an níos mó a chur sa bhosca athchúrsála nó a thabhairt chuig an ionad 'fág anseo'.

For more information, contact:

Rannóg Comhshaoil (Feasacht)

Last updated: 02/03/2011


Comhshaol

Question: An féidir liom na lipéidí a bhíonn greamaithe d'éadaí nua a athchúrsáil?

Answer:

De ghnáth, más cairtchlár nó páipéar an lipéad is féidir athchúrsáil a dhéanamh air.  Ach bain aon phlaisteach de ar dtús.

Ní drochsmaoineamh ach oiread é bosca athchúrsála a chur in aice nó istigh sna seomraí codlata chun meabhrú duit athchúrsáil a dhéanamh ar bhruscar uaidh sin chomh maith le dramhaíl ón gcistin.

For more information, contact:

Rannóg Comhshaoil (Feasacht)

Last updated: 02/03/2011


Comhshaol

Question: Tá na cineálacha éagsúla plaistigh ag cur mearbhall orm. Níl a fhois agam cé acu ar féidir liom a chur nó nach féidir liom a chur sa bhosca athchúsála?

Answer:

B'fhurasta mearbhall a bheith ar dhuine agus an oiread sin cineálacha plaistigh ann!

Moltar sa chás seo iarraidh ar do chonraitheoir liosta soiléir de na nithe a ghlacann siad leo agus na nithe nach nglacann siad leo a chur ar fáil duit, toisc nach ionann an réimse ábhar a ghlacann gach conraitheoir.  Fiú má bhíonn rud éigin in-athchúrsáilte, ní ghlacann gach conraitheoir le gach cineál ábhar in-athchúrsáilte.  Is fearr mar sin an scéal a phlé le do sholáthraí seirbhíse féin.

For more information, contact:

Rannóg Comhshaoil (Feasacht)

Last updated: 02/03/2011


Comhshaol

Question: An cead dom scragall stáin agus tráidirí scragaill a chur sa bhosca athchúrsála?

Answer:

Ní féidir de ghnáth toisc go mbíonn fuílleach bia greamaithe díobh go minic.  Moltar duit teagmháil a dhéanamh le do chonraitheoir dramhaíola agus liosta soiléir cuimsitheach a fháil uaidh de na nithe a ghlacann siad leo agus nach nglacann siad leo.  Ní hionann na hábhair a nglacann gach conraitheoir leo.

Glacaimid le tráidirí glana scragaill sa ghabhdáin cannaí alúmanaim  seo againne sna hIonaid Fóntas Pobail ag Doire an Iomaire agus Ráth Ruaín.

For more information, contact:

Rannóg Comhshaoil (Feasacht)

Last updated: 02/03/2011


Cultúr & na hEalaíona

Question: Cad is féidir liom a dhéanamh le seanchoinnle? Tá mála iomlán agam de choinnle caite.

Answer:

D'fheadfá coinnle nua a dhéanamh astu!  Tá múnlaí agus sloite ar fáil go forleathan i siopaí ealaíón agus ceardaíochta, ní gá duit ach na seanchoinnle a leá agus cinn bhreá nua a dhéanamh díobh.  Is féidir leat ruaimeanna agus cumhráin a cheannach fiú chun cur sna coinnle nua!  Dhéanfadh giota beag de chrián d'ard-chaighdeán cúis na ruaime chomh maith agus dath a chur i do choinneal nua.

For more information, contact:

Rannóg Comhshaoil (Feasacht)

Last updated: 02/03/2011


Comhshaol

Question: Tá go leor taibléad agus leigheas agam nach dtógaim a thuilleadh agus atá imithe as feidhm. Céard is féidir liom a dhéanamh leo?

Answer:

Ar an gcéad dul síos, déan teagmháil le do chógaslann áitiúil agus fiafraigh díobh an nglacann siad ar ais le seanchógais.  Glactar le seanchógais agus taibléid mar dhramhaíl ghuaiseach ag Ionaid Fóntas Pobail Chomhairle Contae Mhaigh Eo a ghabhann leis na hionaid líonta talún ag Doire an Iomaire (ar an mbóthar as Caisleán an Bharraigh go Baile Uí Fhiacháin) agus Ráth Ruaín (ar an mbóthar as Béal an Átha go Cill Ala).

For more information, contact:

Rannóg Comhshaoil (Feasacht)

Last updated: 29/08/2012


Comhshaol

Question: Céard is féidir liom a dhéanamh le seanstáin péinte, a bhfuil péint fágtha i roinnt acu?

Answer:

Glacaimid le péinteanna fuíollacha ó shealbhóirí tí ag na hionaid fóntas pobail atá againn ag Ráth Ruaín (Bóthar Chill Ala, Béal an Átha) agus Doire an Iomaire (Bóthar as Caisleán an Bharraigh go Baile Uí Fhiacháin).  Más folamh iad na stáin glactar leis iad sa láthair líonta talún.  Glactar le stáin a bhfuil péint fágtha iontu sna hionaid fóntas pobail a ghabhann leis na láithreacha líonta talún agus glactar leo faoin taobhach athchúrsala.

For more information, contact:

Rannóg Comhshaoil (Feasacht)

Last updated: 29/08/2012


Comhshaol

Question: Ar mhiste leat a chur ar mo shúile dom cá háit agus cén chaoi ar féidir liom fáil réidh le seanchrainn agus sceacha ó ghairdín príobháideach?

Answer:

Glactar le crainn agus sceacha úra agus aon dramhaíl ghlas eile ón ngairdín a bheireann shealbhóirí tí isteach sna hionaid fóntas pobail i Ráth Ruaín agus Doire an Iomaire.  Déantar múirín den dramhaíl ghlas seo.  Glactar le huasmhéid leantóir beag cairr de dhramhaíl ghlas agus mar chuid den táille a íoctar is féidir aon earraí in-athchúrsáilte eile atá agat a bhreith leat chomh maith.

For more information, contact:

Rannóg Comhshaoil (Feasacht)

Last updated: 29/08/2012


Comhshaol

Question: Bíonn go leor bearrthaí féir agam nuair a bhearraim an gairdín. Céard is féidir liom a dhéanamh leo?

Answer:

Tá cúpla rogha agat.  Ar an gcéad dul síos d'fhéadfá iad a bhreith chuig Ionaid Fóntas Pobail Chomhairle Contae Mhaigh Eo, áit a ndéanfar múirín air.

D'fhéadfá múiríniú a dhéanamh ar an bhféar i do ghairdín féin ach córas simplí pailléid a thógáil agus an féar a mheascadh le hábhar éile a bhfuil go leor carbóin iontu - duilleoga donna nó páipéar mionstiallta mar shampla.  Cuirfidh sé seo cosc ar láisteáit ó do charn múirín agus brostóidh sé an próiseas déanta múirín.  Breathnaigh ar an cuid den suíomh idirlín www.stopfoodwaste.ie (nasc seachtrach; osclaítear fuinneog nua) a bhaineann le múiríniú chun fáil amach conas d'araid múirín féin a thógáil.

D'fhéadfá triail a bhaint as 'Athchúrsáil Féir' chomh maith chun déileáil le d'fhéir ar bhealach simplí.  Gliogáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil ina thaobh.

For more information, contact:

Rannóg Comhshaoil (Feasacht)

Last updated: 29/08/2012


Comhshaol

Question: An féidir liom buidéil cumhráin a athchúrsáil?

Answer:

Is féidir.  Cuir buidéil ghloine trédhearcach agus gloine scamallach isteach sa ghabhdán do ghloine trédhearcach sa bhanc áitiúil buidéil.  Bainfear an caidéal/an sprae den bhuidéal le linn an phróisis athchúrsála.

For more information, contact:

Rannóg Comhshaoil (Feasacht)

Last updated: 10/09/2013

An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

  More Mayo County Council and Local Government Websites