Mayo County Council logo

Caitheamh Aimsire & Áiseanna

Photo of Castlebar Swimming Pool

Forbhreathnú

Tá roinnt áiseanna fóillíochta agus conláistí ar fáil i gContae Mhaigh Eo do dhaoine áitiúil agus do chuairteoirí araon, le sult agus só a bhaint astu.

Linnte Snámha

I dteannta rogha na n-ionad fóillíochta príobháideach atá sa chontae, tugann Comhairle Contae Mhaigh Eo tacaíocht do thrí linn snámha agus ionad fóillíochta.  Tá siad lonnaithe sna bailte a leanas:

Tránna

12 thrá faoi bhrat gorm ag Maigh Eo faoi láthair, chomh maith le roinnt mhaith tránna agus piaraí, nach bhfuil ainmnithe, a úsáidtear le haghaidh iascaireacht agus caitheamh aimsire eile.  Bíonn garda tarrthála ar dualgas ag cuid de na tránna seo le linn an tsamhraidh.  Ina theannta sin tá 7 gCósta Ghlasa i Maigh Eo faoi láthair.

Páirceanna

Déanann Comhairle Contae Mhaigh Eo agus na trí Chomhairlí Baile roinnt faichí agus páirceanna a chothabháil timpeall an chontae.  I dteannta leo siúd, tá roinnt páirceanna agus criosanna glasa eile thart atá oscailte don phobail.

Reiligí

Is í Comhairle Contae Mhaigh Eo a chothabhálann formhór na reiligí sa chontae.

An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

  More Mayo County Council and Local Government Websites