Mayo County Council logo

Caitheamh Aimsire & Áiseanna

Photo of Castlebar Swimming Pool

Forbhreathnú

Tá roinnt áiseanna fóillíochta agus conláistí ar fáil i gContae Mhaigh Eo do dhaoine áitiúil agus do chuairteoirí araon, le sult agus só a bhaint astu.

Linnte Snámha

I dteannta rogha na n-ionad fóillíochta príobháideach atá sa chontae, tugann Comhairle Contae Mhaigh Eo tacaíocht do thrí linn snámha agus ionad fóillíochta.  Tá siad lonnaithe sna bailte a leanas:

Tránna

12 thrá faoi bhrat gorm ag Maigh Eo faoi láthair, chomh maith le roinnt mhaith tránna agus piaraí, nach bhfuil ainmnithe, a úsáidtear le haghaidh iascaireacht agus caitheamh aimsire eile.  Bíonn garda tarrthála ar dualgas ag cuid de na tránna seo le linn an tsamhraidh.  Ina theannta sin tá 6 Chósta Ghlasa i Maigh Eo faoi láthair.

Páirceanna

Déanann Comhairle Contae Mhaigh Eo agus na trí Chomhairlí Baile roinnt faichí agus páirceanna a chothabháil timpeall an chontae.  I dteannta leo siúd, tá roinnt páirceanna agus criosanna glasa eile thart atá oscailte don phobail.

Reiligí

Is í Comhairle Contae Mhaigh Eo a chothabhálann formhór na reiligí sa chontae.

Rannóg Comhshaoil

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

  More Mayo County Council and Local Government Websites