Mayo County Council logo

Caitheamh Aimsire & Áiseanna: Linnte Snámha

Swimming Pool - underwater

Linnte Snámha Poiblí

Tá ról díreach ag Comhairle Contae Mhaigh Eo i bhfeidhmiú 6 linn snámha i gContae Mhaigh Eo. Tá linnte snámha i gCaisleán an Bharraigh agus Béal an Átha faoi stiúir na Comhairle Contae i gcomhpháirtíocht leis an dá Chomhairle Baile, agus i gcásanna Chill Mobhí agus Bhealach an Doirín cuireann an Chomhairle Contae deontais ar fáil do choistí linnte snámha ar bhonn bliantúil i gcomhair a bhfeidhmithe. Tá linn snámha Chlár Chlainne Mhuiris faoi stiúir coiste áitiúil i gcomhar le Comhairle Contae Mhaigh Eo. Tá an Chomhairle Contae, le toil an FSS, páirteach i gcothabháil na linnte snámha ag Teach O’Dwyer Cheshire atá oscailte don phobal ar bhonn srianta.

Is iad a leanas na linnte snámha poiblí i gContae Maigh Eo: 

  More Mayo County Council and Local Government Websites