Mayo County Council logo
Navigation

Trá Bhearna na gCapall

Trá Bhearna na gCapall

Tá Trá Bhearna na gCapall suite ar an taobh thuaidh d’Acaill. Breathnaíonn sé amach ar Chuan an Fhóid Duibh agus ar an Muirthead.

Tagraíonn ainm na trá don am sin a úsáideadh capaill chun feamainn a iompar ón gcladach lena úsáid mar leasacháin ar na páirceanna.

Machairí Mara

Is ar an gcósta thiar a fhaightear machairí mara - machairí ísle, réidh, sceirdiúla gainimh. Is cumasc de ghaineamh siliciúil a tháinig ó thill agus dríodar oidhreach, agus gaineamh cailcreach a rinneadh as sliogáin a mhair ar an ardán amach ón gcósta atá sna machairí mara.

Is minic a fhaightear na tránna seo idir lomáin charraige nó i gcuain bheaga idir chinn tíre.  Aithnítear uasteorainn na trá de ghnáth ón droim clocha duirlinge nó droim duirleoige, agus dumhcha taobh thiar de. Taobh thiar de na dumhcha faightear machaire le fána éadrom, agus is léiriú ar aois an mhachaire é uillinn na fána sin. Braitheann leibhéal an mhachaire ar an maoschlár thíos faoi. Seo an chúis a mbíonn go leor machairí mara faoi uisce i rith an gheimhridh. Machaire cósta atá go hiomlán faoi bhrat fásra is ea machaire mara, agus is iad muiríneach agus táithean na cineálacha féir is coitianta ann.

LymeMarram

                                                                                                               

Tá an machaire mara seo suite ar dhá chlár éagsúla, agus scairp mar dheighilt eatarthu. I measc an fhásra anseo tá an crobh éin, boladh cnis, roinnt seiscí beaga agus an chíb ghainimh.

Foot Trefoil Ladys Bedstraw

Crobh Éin                                  Boladh Cnis

 

Tá dhá loch bheaga suite taobh thiar den mhachaire mara. In aice leis an Loch Dubh, ar an taobh thiar de, tá riasc fionnuisce ina bhfaightear gunna uisce agus glasair léana bheag. Fásann an ghiolcach chomh maith le corr-rísheisc agus coigeal na mban sí ar chuid d'imeall theas Loch na mBreac. Tá riasc ann freisin atá lán le mismín dearg, lus buí Bealtaine agus cnó léana. Fásann roinn speiceas neamhchoitianta de chaonach agus aelusanna timpeall an dá loch seo, ar nós lus na bpeiteal. Tá stádas speisialta cosanta bronnta ar an speiceas neamhchoitianta seo ag an A.E.

Tá Acaill ar na háiteanna in Éirinn is tábhachtaí ar leibhéal náisiúnta i dtaobh caonach agus aelusanna de bharr raon agus éagsúlacht na bplandaí seo a fhaightear ann.

Uaimheanna na rónta

Bhí clú agus cáil ar Acaill le linn an naoú haois déag de bharr líon ard na rónta a bhí timpeall a cósta. Bhí cóilíneacht mhór ina gcónaí in uaimheanna na rónta ag Dumha Goirt. Tháinig meath mór ar líon na rónta ann sa dara leath den chéad. Is de bharr an lín mhóir sealgairí a tháinig chuig an oileán go mall sa 19ú haois chun rónta a sheilg ar mhaithe le spraoi is dóchúla is cúis lena meath. Feictear corr-rón sa lá atá inniu ann amach ó chósta an oileáin.

Éanlaith

Feictear lapairí ar nós an naoscaí, an philibín agus an roilligh sa cheantar seo go minic.

 

SnipeNaoscach  
 OystercatcherRoilleach  

 

Is iomaí cineál faoileán a thugann cuairt ar an trá ann chomh maith, an faoileán bán, an saidhbhéar, an sléibhín, an droimneach mór, an droimneach beag agus an foileán scadán san áireamh.

 

Lesser Black Backed Gull      

Droimneach Beag

Feictear geabhróga ann freisin, agus ina measc siúd is minice a fheictear tá an gheabhróg Artach, an gheabhróg agus an gheabhróg scothdhubh.

D’fheadfaí broighill agus seagaí a fheiceáil chomh maith.

 

Arctic TernGeabhróg Artach
 Sandwich Tern‎Geabhróg Scothdhubh

 

‎SeagaShag

Léarscáil de Thrá Bhearna na gCapall (Document)

Léarscáil de Thrá Bhearna na gCapall le heochair eolais (Béarla)
Formats Available:


Tránna Mhaigh Eo

An Rannóg Comhshaoil
An Dara hUrlár
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : (094) 9024444
R-phost : environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n. agus 2:00 r.n. go 5:00 i.n

Bealaí Rothaíochta - Acaill


(Comhshaol)
Bealaí Rothaíochta in Acaill a théann thar Thránna Dhumha Goirt, Bhearna na gCapall, na Coime agus Dhumha Éige

Bealaí Rothaíochta - Acaill-read the full story.

Posted: 12/08/2013

  More Mayo County Council and Local Government Websites