Mayo County Council logo
Navigation

Trá Dhumha Éige

Ceann Dhumha Éige

Trá Dhumha Éige

Góilín beag ar an gcósta é trá Dhumha Éige atá suite ar an ngéag thiar theas d’Acaill. Tá an t-oileán suite beagnach go hiomlán ar ghrianchloichítí agus siostaí Dálriadacha atá an-fhillte agus éasctha. Cuireann an focal Dálriadach sraith carraigeacha meiteamorfacha in iúl, agus is ionann siosta agus carraig mheiteamorfach chriostalach déanta den iliomad sraith éagsúil. Tagann an focal siosta ón bhfocal Gréigeach i gcomhair 'scoilt'. Maidir le geolaíocht bhunúsach an cheantair, is ar shraith chlaonasach de shiostaí Dálriadacha a tógadh sráidbhaile Dhumha Éige, murab ionann agus Ceann Dhumha Éige soir ón sráidbhaile atá déanta de Ghrianchlochít. 

Tá talamh chomhréidh fhorleathan, feiliúnach d’fheirmeoireacht agus do lonnaíocht, ag Gleann Dhumha Éige agus í cosanta ag droim claonta Mhaoilinn a shíneann thoir thuaidh-thiar theas.  Ní hamhlaidh an cás sa chladach ar an taobh aile áfach, áit a bhfuil talamh íseal an chósta caol agus cúng agus í sáinnithe idir na cnoic agus na cinn tíre creagacha. Ritheann abhainn Dhumha Éige i bhfarraige ag Cuan Champhoirt.

Machaire an Chaoil agus Aillte Mhionnáin : Limistéar Caomhantais Speisialta (LCS)

Tá trá Dhumha Éige suite laistigh den LCS ainmnithe seo.  Síneann an suíomh seo idir na sráidbhailte an Chaoil agus Dhumha Éige. Tá Loch an Chaoil buailte leis an gcuid Thuaisceartach den limistéar seo ar talamh íseal féaraigh cois cósta ar a dtugtar Machaire é.  Ag dul soir ó dheas ón machaire ardaíonn an talamh le fána ghéar go 466m agus athraíonn an líne chladaigh ó thrá réidh ghainmheach go haillte mara mórthaibhseacha. 

Tá fánaí an Mhionnáin clúdaithe le móin thanaí atá trasnaithe ag línte chreimthe ina bhfuil an ithir mhianrach agus an charraig nochtaithe. De bharr a dhlúithe is atá Grianchloichít agus an chaoi nach ngéilleann sé don síonchaitheamh ceimiceach ná fisiceach, níl sé ró-fheiliúnach mar bhuncharraig d'ithir. Tá ceantair fhairsinge fraochmhá le fáil anseo mar aon le roinnt bratphortaigh. Tá an fásra fraochmhá sa Mhionnán neamhghnách de bharr an phobail chaonach agus aelusanna a fhaightear ann ar a dtugtar Mata Heipiteach an Atlantaigh Thuaidh.

Fásnn an 'pobal' seo ar an airde is ísle in Éirinn ar Acaill. Ar na haillte mara timpeall an Mhionnáin, tugann na carraigeacha taise cothú do phobail shaibhre chaonach agus aelusanna.  Is é Cyclodictyon laetevirends (caonach gealghlas pluaise) an t-aon chineál den chaonach seo a fhaightear san Eoraip, mar is sna trópaicí is gnách a aimsítear é.  Dath gealghlas atá air agus cruthaíonn sé mataí garbha le péacáin agus brainsí suas le 8cm ar fad. Caonach eile is ea Philonotis rigida (úllchaonach righin) a bhfuil péacáin air a shnaidhmeann ina dtoim dhlútha dhonnghlasa suas le tuairim is 1cm ar airde le riosóidigh fhada ar an ngas aige.
 

 Foot Trefoil   ‎Ladys Bedstraw

 Crobh Éin     Boladh Cnis

 

 Feicetear Lapairí ar nós an naoscaí, an philibín agus an roilligh sa cheantar seo go minic.

 SnipeNaoscach

 

 Oystercatcher Roilleach

 

Is iomaí cineál faoileán a thugann cuairt ar an trá ann chomh maith, an faoileán bán, an saidhbhéar, an sléibhín, an droimneach mór, an droimneach beag agus an faoileán scadán san áireamh.

 Lesser Black Backed Gull‎Droimneach Beag

 

Feictear geabhróga ann freisin, agus ina measc siúd is minice a fheictear tá an gheabhróg Artach, an gheabhróg agus an gheabhróg scothdhubh.

D'fhéadfaí broighill agus seagaí a fheiceáil chomh maith.

 

Arctic TernGeabhróg Artach                     Sandwich Tern‎Geabhróg Scothdhubh

 

 

ShagSeaga
 Cormorant‎Broigheall

 

Léarscáil de Thrá Dhumha Éige (Document)

Léarscáil de Thrá Dhumha Éige le heochair eolais (Béarla)
Formats Available:


Bealaí Rothaíochta - Acaill


(Comhshaol)
Bealaí Rothaíochta in Acaill a théann thar Thránna Dhumha Goirt, Bhearna na gCapall, na Coime agus Dhumha Éige.

Bealaí Rothaíochta - Acaill-read the full story.

Posted: 12/08/2013

Tránna Mhaigh Eo

An Rannóg Comhshaoil
An Dara hUrlár
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : (094) 9024444
R-phost : environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n. agus 2:00 r.n. go 5:00 i.n

  More Mayo County Council and Local Government Websites