Mayo County Council logo
Navigation

Trá Dhumha Goirt

Trá Dhumha Goirt

Trá Dhumha Goirt

Tá trá Dhumha Goirt, nó trá Pholl an Mhadaidh mar a thugtar air chomh maith, suite ar chósta thuaidh Acla. Tá an trá ag breathnú amach ar Chuan an Fhóid Duibh agus an Muirthead, agus luíonn sé faoi scáth an tSléibhe Mhóir ollásaigh.

LCS Chruacháin/an tSléibhe Mhóir

Tá suíomh Chruacháin/an tSléibhe Mhóir suite ar an taobh thiar thuaidh d'Acaill. Is dhá shliabh go príomha atá ar an suíomh seo, an Sliabh Mór agus Cruachán, atá araon breis is 700 méadar ar airde. Is é an gné is suntasaí den suíomh ná na haillte atá breis is 300 méadar ar airde in áiteanna. San achar timpeall an Chruacháin idir na haillte arda agus ciumhais thuaidh na haille tá grúpa de chúig choire, atá ina loig sa talamh cruthaithe ag oighearshruthanna i bhfoirm cathaoireacha uilleacha, agus iad uile suite ag leibhéalacha éagsúla os cionn leibhéal na farraige. Tá moiréin le fáil i roinnt de na coirí seo, atá ina gcairn carraigeacha agus ithreach cruthaithe ag na hoighearshruthanna fadó. Gheobhaí fraochmhá Alpach ar an suíomh seo, gnáthóg atá liostáilte ar Iarscríbhinn I den Treoir maidir le Gnáthóga ón Aontas Eorpach. Tá an fraochmhá Alpach le fáil thuas in airde ar an suíomh seo, suite i measc sceallaigh, carraigeacha loma, bratphortaigh agus comlochanna.

Machairí Mara

Tá machairí mara - machairí gainimh atá íseal, réidh agus sceirdiúil – suite ar an taobh thiar den trá. Meascán de chineálacha éagsúla gainimh díorthaithe ó bhlaoscanna ainmhithe a mhair ar an gclár san fharraige amuigh agus ó thill oighreach atá i machairí mara.

Is minic a fhaightear na tránna seo idir lomáin charraige nó i gcuain bheaga idir chinn tíre. Aithnítear uasteorainn na trá de ghnáth ón droim clocha duirlinge nó droim duirleoige, agus dumhcha taobh thiar de. Taobh thiar de na dumhcha faightear machaire le fána éadrom, agus is léiriú ar aois an mhachaire é uillinn na fána sin. Braitheann leibhéal an mhachaire ar an maoschlár thíos faoi. Seo an chúis a mbíonn go leor machairí mara faoi uisce i rith an gheimhridh. Machaire cósta atá go hiomlán faoi bhrat fásra is ea machaire mara, agus is iad muiríneach agus táithean na cineálacha féir is coitianta ann.

 

Lyme Marram

Uaimheanna na rónta

Bhí clú agus cáil ar Acaill le linn an naoú haois déag de bharr líon ard na rónta a bhí timpeall a cósta. Bhí cóilíneacht mhór ina gcónaí in uaimheanna na rónta ag Dumha Goirt. Tháinig meath mór ar líon na rónta ann sa dara leath den chéad. Chuir muintir na háite ag an am an milleán ar theacht an tsionnaigh chuig an oileán, agus ar an droichead nua ag Gob an Choire, ach meastar anois gurb é na sealgairí a tháinig isteach san oileán sa dara leath den 19ú céad ag seilg rónta ar mhaithe le spórt is ciontach as an meath. Feictear corr-rón sa lá atá inniu ann amach ó chósta an oileáin.

 

Éanlaith

Feictear lapairí ar nós an naoscaí, an philibín agus an roilligh sa cheantar seo go minic.

 

‎‎NaoscachSnipe                     Oystercatcher

 

Is iomaí cineál faoileán a thugann cuairt ar an trá ann chomh maith, an faoileán bán, an saidhbhéar, an sléibhín, an droimneach mór, an droimneach beag agus an foileán scadán san áireamh.

Lesser Black Backed Gull

Droimneach Beag

Feictear geabhróga ann freisin, agus ina measc siúd is minice a fheictear tá an gheabhróg Artach, an gheabhróg agus an gheabhróg scothdhubh.

D’fheadfaí broighill agus seagaí a fheiceáil chomh maith.

 Arctic Tern‎Geabhróg Artach          Sandwich TernGeabhróg Scothdhubh

 

 

Shag‎Seaga
 Cormorant‎Broigheall

 

Léarscáil de Thrá Dhumha Goirt (Document)

Léarscáil de Thrá Dhumha Goirt le heochair eolais (Béarla)
Formats Available:


Bealaí Rothaíochta - Acaill


(Comhshaol)
Bealaí Rothaíochta in Acaill a théann thar Thránna Dhumha Goirt, Bhearna na gCapall, na Coime agus Dhumha Éige

Bealaí Rothaíochta - Acaill-read the full story.

Posted: 12/08/2013

Tránna Mhaigh Eo

An Rannóg Comhshaoil
An Dara hUrlár
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : (094) 9024444
R-phost : environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n. agus 2:00 r.n. go 5:00 i.n

  More Mayo County Council and Local Government Websites