Mayo County Council logo
Navigation

Trá na Beartraí

Trá na Beartraí

Ta Trá na Beartraí suite ar chladach theas Chuan Mó agus ceanglaíonn sé an mhórthír le hOileán na Beartraí.  Cladach fada cuartha le foshraith hainmheach is ea an trá seo. D'fhéadfá 'tambaló' a thabhairt ar an trá seo, focal a thagann ón bhfocal Laidineach 'tumulus' a chiallaíonn 'tulach'.  Gné tíre is ea tambaló ina leagtar gaineamh síos chun ceangal cúng a chruthú idir oileán agus an mórthír.

Páirc Dhroimníní Chuan Mó

Limistéar spéise eolaíochta a bhfuil tábhacht idirnáisiúnta ag baint leis is ea Cuan Mó, mar gheall ar a thábhacht gheomoirfeolaíoch, mar nach bhfuil ach roinnt bheag tírdhreach ar domhan ina bhfaightear DROIMNÍN BÁITE. Is éard is droimnín ann cnocán fadaithe íseal déanta as ábhar fosaithe oighreach agus is iondúil go bhfaightear iad i ‘saithí’. Léiríonn a gcruth treo an tsrutha oighrigh agus bíonn an taobh is géire agus is maoile ag féachaint i dtreo na slí as a dtáinig an t-oighear. Bhí páirc Chuan Mó báite nuair a leáigh na hoighearchaidhpeanna agus d’fhág sin gur ardaigh ar leibhéal na farraige. Tá na droimníní is faide siar creimthe ar fad beagnach mar thoradh ar fhórsa an Atlantaigh. Tá aillte géara de chré bholláin ag féachaint chun na farraige ar na droimníní oileáin is faide amach agus tá an chuid is mó den ábhar creimthe sil-leagtha mar ghoib scaineagáin, tambalónna agus tulchríocha. Ceanglaíonn cuid de na goib seo na hoileáin siar chun patrún cósta faoi leith a chruthú agus na droimníní is faide istigh a chosaint ó thonnta an Atlantaigh.

Dumhcha Gainimh

Sil-leagtar gaineamh a thugann an ghaoth ón bhfarraige isteach go sruthlíneach thart timpeall ar bhacainn éigean. Déanann plandaí coiliniú ar na cairn bheaga ghainimh seo. De réir mar a leanann an sil-leagan gainimh ar aghaidh cruthaíonn an duilliúr sil-leagan breise agus nascann an fréamhchóras an gaineamh ina shuthdhumhcha ísle. De réir mar a mhéadaíonn ar airde na ndumhcha seo, comhtháthaíonn siad go comhthreomhar le líne an chladaigh. Dá bhrí sin déanann plandaí eile atá ag forbairt coilíniú orthu agus leanann na dumhcha orthu ag fás.

Creimeadh Duimhche

Tá dumhcha i mbaol a gcreimthe agus is logáin séidte is cúis leis go minic. Tarlaíonn seo nuair a bhíonn fáil ag an ngaoth ar an ngaineamh faoin bhfásra ag an gcírín agus déantar creimeadh ar an dromchla go sciobtha agus tarlaíonn logáin dá bharr seo. De réir mar a shéidtear an ghaoth isteach ann, méadaíonn an logán nó go laghdaíonn a leithead tionchar na gaoithe, agus fágtar féarach duimhche íseal réchnocach ar a dtugtar Machaire.

Tarlaíonn tulchreimeadh nuair a leagann tonnta stoirme aghaidh iomlán an chórais duimhche i dtreo na farraige. Is iad na comharthaí aithne fána ghéar de ghaineamh scaoilte agus fásra círín ina dtomóga ag sleabhcadh. Tá lámh ag an duine daonna i gcreimeadh na duimhche. Bíonn limistéir mhóra dhuimhche i mbaol ó chreimeadh gaoithe le baint scaineagáin agus gainimh. Déantar damáiste freisin le baint fásra duimhche, ró-innilt le capaill agus eallach. Is féidir le caitheamh aimsire ar an trá damáiste a dhéanamh do na dumhcha. Is féidir le gluaiseacht feithiclí damáiste a dhéanamh don bhrat móna agus trí chosáin á gcruthú trí na dumhcha bíonn an gaineamh leochaileach san áit a dtarlaíonn logáin séidte.

Éanlaith

Feictear Lapairí ar nós an naoscaí, an philibín agus an roilligh sa cheantar seo go minic.

SnipeNaoscach  OystercatcherRoilleach

                                                                                                       

Is iomaí cineál faoileán a thugann cuairt ar an trá seo chomh maith, an faoileán bán, an saidhbhéar, an sléibhín, an droimneach mór, an droimneach beag agus an faoileán scadán san áireamh.

Lesser Black Backed Gull

Droimneach Beag

Feictear geabhróga ann freisin, agus ina measc siúd is minice a fheictear tá an gheabhróg Artach, an gheabhróg agus an gheabhróg scothdhubh.

D'fhéadfaí broighill agus seagaí a fheiceáil chomh maith

Arctic TernGeabhróg Artach  Sandwich Tern‎Geabhróg Scothdhubh
 ShagSeaga  Cormorant‎Broigheall

Léarscáil de Thrá Bheartraí (Document)

Léarscáil de Thrá Bheartraí le heochair eolais (Béarla)
Formats Available:


Tránna Mhaigh Eo

An Rannóg Comhshaoil
An Dara hUrlár
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : (094) 9024444
R-phost : environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n. agus 2:00 r.n. go 5:00 i.n

  More Mayo County Council and Local Government Websites