Mayo County Council logo
Navigation

Trá na Ceathrún Móire

Trá na Ceathrún Móire

Síneann Trá na Ceathrún Móire tuairim is 800 méadar ó Ché na Ceathrún Móire san iarthar chuig Abhainn Bhun Abhann, a scarann an trá ó Thrá na Duirlinge san oirthear. Tá droim ag an trá le haillte géara, agus téann an talamh suas le fána géar go sroicheann sé barr Chnoc na Ceathrún Móire atá 145 méadar ar airde.

Machairí Mara

Tá machairí mara – machairí gainimh atá íseal, réidh agus sceirdiúil – suite ar an taobh thiar den trá. Meascán de chineálacha éagsúla gainimh díorthaithe ó bhlaoscanna ainmhithe a mhair ar an gclár san fharraige amuigh agus ó thill oighreach atá i machairí mara.

Is minic a fhaightear na tránna seo idir lomáin charraige nó i gcuain bheaga idir chinn tíre. Aithnítear uasteorainn na trá de ghnáth ón droim clocha duirlinge nó droim duirleoige, agus dumhcha taobh thiar de. Taobh thiar de na dumhcha faightear machaire le fána éadrom, agus is léiriú ar aois an mhachaire é uillinn na fána sin. Braitheann leibhéal an mhachaire ar an maoschlár thíos faoi. Seo an chúis a mbíonn go leor machairí mara faoi uisce i rith an gheimhridh. Machaire cósta atá go hiomlán faoi bhrat fásra is ea machaire mara, agus is iad muiríneach agus táithean na cineálacha féir is coitianta ann.

Lyme  Marram

Dumhcha

Titeann gaineamh a scuabadh isteach ón bhfarraige ag an ngaoth go sruthlíneach thar timpeall ar bhacainn éigin. Déanann plandaí coilíniú ar na cairn bheaga ghainimh seo. De réir mar a leanann sil-leagan an ghainimh ar aghaidh cuireann an duilliúr leis lena sil-leagan féin, agus nascann fréamhchóras na bplandaí an gaineamh ina ndumhcha ísle i dtús fáis. De réir mar a ardaítear na dumhcha seo, comhtháthaíon siad go comhthreomhar le líne an chladaigh. Déanan plandaí eile atá ag forbairt coilíniú orthu siúd, agus is ar an gcaoi seo a leanann na dumhcha ag fás.

Creimeadh Dumhcha

Bíonn gach dumhach nach mór i mbaol a chreimthe, agus is logáin séidte is cúis leis go minic. Tarlaíonn seo nuar a bhíonn fáil ag an ngaoth ar an ngaineamh ag an gcírín faoin bhfásra, agus déantar creimeadh ar an dromchla go sciobtha agus tarlaíonn logáin dá bharr seo. De réir mar a shéideann an ghaoth isteach ann, méadaítear an logán go dtí go bhfuil sé chomh leathan sin go laghdaítear tionchar na gaoithe ann.  Fágann sé so féarach duimhche réchnocach ar a dtugtar machaire mara.

Tarlaíonn tulchreimeadh nuair a leagann tonnta stoirme aghaidh iomlán an chórais duimhche i dtreo na farraige. Is iad na comharthaí aithne fána ghéar de ghaineamh scaoilte agus fásra círín ina dtomóga ag sleabhcadh.

Éanlaith

Feictear lapairí ar nós an naoscaí, an philibín agus an roilligh sa cheantar seo go minic.

Snipe‎Naoscach  Oystercatcher‎Roilleach

Is iomaí cineál faoileán a thugann cuairt ar an trá ann chomh maith, an faoileán bán, an saidhbhéar, an sléibhín, an droimneach mór, an droimneach beag agus an foileán scadán san áireamh.

 Lesser Black Backed Gull

Droimneach Beag

Feictear geabhróga ann freisin, agus ina measc siúd is minice a fheictear tá an gheabhróg Artach, an gheabhróg agus an gheabhróg scothdhubh.

D’fheadfaí broighill agus seagaí a fheiceáil chomh maith.

Arctic TernGeabhróg Artach

 Sandwich Tern

Geabhróg Scothdhubh

Shag‎Seaga  CormorantBroigheall

 

Léarscáil de Thrá na Ceathrún Móire (Document)

Léarscáil de Thrá na Ceathrún Móire le heochair eolais (Béarla)
Formats Available:


Tránna Mhaigh Eo

An Rannóg Comhshaoil
An Dara hUrlár
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : (094) 9024444
R-phost : environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n. agus 2:00 r.n. go 5:00 i.n

Bealaí Rothaíochta - Cluain Cearbán


(Comhshaol)
Bealaí Rothaíochta i gCluain Cearbán a théann thar na Thránna an tSeanchinn agus na Ceathrún Móire.

Bealaí Rothaíochta - Cluain Cearbán-read the full story.

Posted: 12/08/2013

  More Mayo County Council and Local Government Websites