Mayo County Council logo
Navigation

Trá na Coime

Trá na Coime

Tá cruth an chrú ar Chuan na Coime atá suite ag ceann gleanna, sáinnithe idir aillte na Binne Móire ar an taobh thiar de agus Cruachán ar an taobh thoir. Ag ceann theas an ghleanna, tugann Ceann Mháiteog foscadh don trá ar an taobh thiar de, agus ag ceann thiarthuaidh de, cruthaíonn aillte na Binne Móir nasc leis an gceann tíre álainn míle ar fad ar a dtugtar Ceann Acla.  Is é an gob seo an pointe is faide thiar ar Acaill, agus titeann sé chun deiridh le dhá staca farraige ar a dtugtar Maolán an tSagairt agus Carraig an Chinn.

Chun carr a thógail chuig an gCoim téitar ar bhóthar barr aille a tógadh sna 1960í ar bhealach níos sine. Trasnaíonn an bóthar seo teorainn áitiúil gheolaíoch atá le feiceáil sa tsíog grianchloiche aimitise a nochtadh ar aghaidh na haille. Cloch leathlómhar is ea aimitis ar a bhfuil dath álainn idir corcra agus corcairghorm.

Bhain iascairí leas as Cuan na Coime go traidisiúnta, agus is dóchúil gurb ar an trá seo a bunaíodh pictiúr cáiliúil Paul Henry dar teideal 'Launching the Currach' (1910, ar taispeáint i nGailearaí Náisiúnta na hÉireann).

Éanlaith

Feictear Lapairí ar nós an naoscaí, an philibín agus an roilligh sa cheantar seo go minic.

Snipe‎Naoscach  OystercatcherRoilleach

 

Is iomaí cineál faoileán a thugann cuairt ar an trá ann chomh maith, an faoileán bán, an saidhbhéar, an sléibhín, an droimneach mór, an droimneach beag agus an foileán scadán san áireamh.

Lesser Black Backed Gull‎Droimneach Beag

Feictear geabhróga ann freisin, agus ina measc siúd is minice a fheictear tá an gheabhróg Artach, an gheabhróg agus an gheabhróg scothdhubh.

Arctic Tern

Geabhróg Artach

 Sandwich Tern‎Geabhróg Scothdhubh

 

D’fheadfaí broighill agus seagaí a fheiceáil chomh maith.

Shag‎Seaga  Cormorant‎Broigheall

Éisc

Is é an liamhán gréine an dara hiasc is mó ar domhan, agus is é an siorc is mó in Éirinn. Tig leo a bheith suas le 10m ar fad agus 3 thona meáchain iontu. Ainmhí na seolta a tugadh air tráth, agus is furasta é a aithint lena eite droma atá mór agus flapach uaireanta. Tugtar liamhán gréine orthu de bharr an nós atá acu luí faoin ngrian ar dhromchla an uisce. Tagann siad go cóstaí na hÉireann gach earrach leo féin a bheathú sna huiscí lán le planctón (plandaí agus ainmhithe bídeacha) a fhaightear ansin, ach imíonn siad as radharc arís gach fómhar.

Déanann an t-iasc ollmhór seo scagadh ar 400 oiread a mheáchain choirp in aghaidh na huaire chun a chuid bia a fháil. Is fiú 25 faoin gcéad de mheáchan iomlán an liamháin ghréine é a ae, agus ba rud luachmhar é de bharr a bheith lán le holaí.  Mar gheall air sin, bhí tóir ag daoine ar an iasc seo ar feadh na céadta bliain. 

                                     Basking Shark (Liamhán Gréine)

Léarscáil de Thrá na Coime (Document)

Léarscáil de Thrá na Coime le heochair eolais (Béarla)
Formats Available:


Bealaí Rothaíochta - Acaill


(Comhshaol)
Bealaí Rothaíochta in Acaill a théann thar thránna Dhumha Goirt, Bhearna na gCapall, na Coime agus Dhumha Éige

Bealaí Rothaíochta - Acaill-read the full story.

Posted: 12/08/2013

Tránna Mhaigh Eo

An Rannóg Comhshaoil
An Dara hUrlár
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : (094) 9024444
R-phost : environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n. agus 2:00 r.n. go 5:00 i.n

  More Mayo County Council and Local Government Websites