Mayo County Council logo

Dréachtphlean Gníomhaíochta in aghaidh Torainn, 2013-2018

Forbhreathnú ar an Dreáchtphlean Gníomhaíochta in aghaidh Torainn

Dréachtphlean Údaráis áitiúla Chontae Mhaigh Eo in aghaidh Torainn, arna ullmhú faoi na Rialacháin um Thorann Comhshaoil, 2006 (I.R. Uimh. 140 de 2006).

 

Is iad Údaráis Áitiúla Chontae Mhaigh Eo na hÚdaráis Ainmnithe um Pleanáil Gníomhaíochtaí, agus mar chuid den ról seo tá Dréachtphlean Gníomhaíochta in aghaidh Torainn, 2013-2018, ullmhaithe acu de réir Airteagal 7 den reachtaíocht thuasluaite.  Baineann an dréachtphlean seo leis na stráicí sin de na príomhbhóithre sa limistéar feidhmiúcháin acu a iompraíonn breis is 3 milliún feithicil in aghaidh na bliana. Níl aon bhaint ag an bplean seo le torann ó ghníomhaíochtaí tí, torann a dhéanann comharsana ná le torann in ionaid oibre.

Is féidir breathnú ar an Dréachtphlean Gníomhaíochta in aghaidh Torainn, 2013-2018 ar líne (i mBéarla faoi láthair) ach gliogáil ar na naisc a leanas:

Ba chóir aighneachtaí nó moltaí i dtaobh an dréachtphlean a dhéanamh i bhfoirm scríbhinn, marcáilte mar ‘Aighneacht – Dréachtphlean Gníomhaíochta in aghaidh Torainn, 2013-2018’ agus a sheoladh chuig an tUas. Paddy Mahon, Stiúrthóir Seirbhísí, An Rannóg Bóithre agus Iompair, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.  Is féidir é a chur tríd an ríomhphost freisin chuig roads@mayococo.ie.  Ní mór d’aighneachtaí go léir a bheith faighte faoi 4.00i.n. ar 19 Meán Fómhair 2013 má táthar lena dtabhairt san áireamh agus an plean deireanach á ullmhú.

 Paddy Mahon, Stiúrthóir Seirbhísí, An Rannóg Bóithre agus Iompair

  More Mayo County Council and Local Government Websites