Mayo County Council logo
Navigation

Bailiú Plaisteach Feirme

Seirbhísí Bailiúcháin ó Fheirmeacha

Níl aon bhaint ag Comhairle Contae Mhaigh Eo le seirbhísí a bhailíonn plaisteach feirme ó fheirmeoirí.

 1.      Farm Relief Services

 Fón: Richard O’Dowd, 071 9662781(Déileálann oifig Ros Comáin le Contae Mhaigh Eo chomh maith) Fón Póca: 086 2521699 (Richard) nó 087 3291081 (Alan).

 Suíomh idirlín: http://www.frsnetwork.com/ (nasc seachtrach, osclaítear fuinneog nua)

 (Scéim ghinearálta athchúrsála i gcomhair plaisteach sadhlais, líontán agus málaí leasacháin é seo.  Ní mór na hábhair éagsúla a scaradh óna chéile.)

2.  

IFFPG – Scéim athchúrsála plaistigh feirme atá faomhaithe ag an rialtas.

Tugann siad lascainí ar an gcostas athchúrsála d'fheirmeoirí a bhfuil cód sé dhigit acu. Féach thíos.

Déan teagmháil le: IFFPG, Páirc Oifigí Waverly, Seanbhóthar an Náis, Baile Átha Cliath 12.  

Fón:

+353 (1) 408 9966
Íosghlao 1890 300 4444

Ionadaí áitiúil Vincent Carney, Béal an Átha. 086 8709220

Suíomh idirlín: www.farmplastics.ie

(Scéim ghinearálta athchúrsála i gcomhair plaisteach sadhlais, líontán agus málaí leasacháin é seo. Ní mór na hábhair éagsúla a scaradh óna chéile.)

Bí cinnte go bhfuil plaisteach sadhlais daingnithe i gceart agat agus tú á iompar ionas nach gcaillfear é le linn an turais.

An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

  More Mayo County Council and Local Government Websites