Mayo County Council logo
Navigation

Fáil réidh le Coimeádáin Ceimiceán

Treoir Dhea-chleachtais um fháil réidh le Coimeádáin Ceimiceán (Document)

Comhairle shimplí atá sa Treoir Dhea-chleachtais seo maidir leis an gcaoi le fáil réidh le coimeádáin táirgí cosanta plandaí – nó coimeádáin táirgí aicíde nó PPP mar a thugtar orthu uaireanta – ar bhealach sábháilte agus neamhdhíobhálach don chomhshaol. Is i ndiaidh táirgí cosanta plandaí ar nós luibhicidí, feithidicídí agus fuingicidí a úsáid ar bhairr agus féar a thagtar ar na coimeádáin fholmha seo. Ní mór do choimeádáin PPP a bheith sruthlaithe faoi thrí agus bainistithe de réir na Treorach Dea-chleachtais seo le bheith áirithe mar dhramhaíl neamhghuaiseach (i mBéarla).
Formats Available:


An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

  More Mayo County Council and Local Government Websites