Mayo County Council logo

Úsáid Inbhuanaithe Lotnaidicídí

Úsáid Inbhuanaithe Lotnaidicídí

Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo ag tacú leis an gcomhthionscnamh idir an Gníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, agus Teagasc, atá ag cur deachleachtais i leith úsáid lotnaidicící chun cinn i dtreo uisce óil a chosaint.  Ta tuilleadh eolais ar fáil anseo (nasc seachtrach - GCC).

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites