Mayo County Council logo
Navigation

Úsáid Inbhuanaithe Lotnaidicídí

Úsáid Inbhuanaithe Lotnaidicídí

Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo ag tacú leis an gcomhthionscnamh idir an Gníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, agus Teagasc, atá ag cur deachleachtais i leith úsáid lotnaidicící chun cinn i dtreo uisce óil a chosaint.  Ta tuilleadh eolais ar fáil anseo (nasc seachtrach - GCC).

An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

  More Mayo County Council and Local Government Websites