Mayo County Council logo

Comhshaol: Foirmeacha

Clár Áitiúil 21 - Ciste Comhpháirtíochta Comhshaoil 2018 (Document)

Táthar ag glacadh le hiarratais faoi láthair le haghaidh Clár Áitiúil 21 - Ciste Comhpháirtíochta Comhshaoil 2018. An bhfuil tionscadal nó tionscnamh agat a d'fhéadfadh feasacht ar chúrsaí comhshaoil a ardú sa phobal, nó a d'fhéadfadh cur le hinbhuanaitheacht do phobail áitiúil? Más amhlaidh go bhfuil, d'fhéadfá a bheith incháilithe le haghaidh deontais faoi Chlár Áitiúil 21 - Ciste Comhpháirtíochta Comhshaoil 2018. Is é 5 i.n. an 20 Meitheamh 2018 an spriocdháta le haghaidh iarratas.
Formats Available:


Na Deontais um Fheasacht Frith-Bhruscair & Frith-Ghraifítí, 2018 (Form)

Tionscnamh um Fheasacht Frith-Bhruscair & Frith-Ghraifítí - Foirm Iarratais
Formats Available:


Cósta Cruthúil (Document)

Cósta Cruthúil
Formats Available:


Beart in aghaidh Bruscair & Pobal in Aghaidh Bruscair - Foirm Iarratais 2018 (Document)

Ba chóir foirmeacha iarratais a bheith seolta chuig LAL@mayococo.ie faoi 4 i.n. ar an Aoine, 30 Márta 2018 (Béarla)
Formats Available:


Clár Áitiúil 21, 2017/18 - Tuairisc Chríochnaithe (Form)

Ní mór tuairiscí críochnaithe do thionscadail a fuair maoiniú faoi Chomhpháirtíocht Comhshaoil Chlár Áitiúil 21 a leagadh isteach don Údarás Áitiúil ábhartha faoi 5 i.n. an 30 Aibreán 2016.
Formats Available:


Fógra maidir le Láithreacha Bailithe Dreamh-Mhiotail Aonuaire (Form)

Is ionann an t-eolas thíos a sholáthar agus fógra oifigiúil a thabhairt do Chomhairle Contae Mhaigh Eo, thar ceann eagraíocht phobail, spóirt nó eagraíocht neamhbhrabúsach eile, ar shonraí gníomhaíochta aonuaire atá molta le heagrú i dtreo slacht a chur ar phobal. Táthar ag tagairt do ghníomaíocht ina gcruinnítear cuid nó iomlán na dramhaíola ar láthair ainmnithe atá faoi dhiansmacht (láthair nach bóthar poiblí, carrchlós, ná limistéar eile atá faoi smacht feidhmiúil Chomhairle Contae Mhaigh Eo, Chomhairle Baile Bhéal an Átha, Chomhairle Baile Chaisleán an Bharraigh, ná Chomhairle Baile Chathair na Mart é), agus ina mbailíonn Bailitheoir Ceadaithe Dramhaíola an dramhaíl ina dhiaidh sin lena thógáil chuig ionad faofa dramhaíola (ionad ceadaithe) laistigh de thréimhse ainmnithe nó theorainnaithe ama. Ní mór an fógra seo a chur faoi bhráid Chomhairle Contae Mhaigh Eo sula dtugtar faoin bhfeachtas glantacháin nó faoin mbailiúchán.
Formats Available:


Ceadúnas Scairdte Eisilteach Tráchtála amach i Séarach

www.water.ie

www.water.ie/business/trade-effluent/about-trade-effluent

Ceadúnas scairdte amach in uisce dromchla - Foirm Iarratais (Form)

Ceadúnas scairdte amach in uisce dromchla - Foirm Iarratais (Béarla).
Formats Available:


Ceadúnas scairdte amach in uisce dromchla - Treoirlínte (Document)

Ceadúnas scairdte amach in uisce dromchla - Treoirlínte (Béarla).
Formats Available:


Ceadúnas scairdte amach i screamhuisce - Foirm Iarratais (Form)

Ceadúnas scairdte amach i screamhuisce - Foirm Iarratais (Béarla).
Formats Available:


Ceadúnas scairdte amach i screamhuisce - Treoirlínte (Document)

Ceadúnas scairdte amach i screamhuisce - Treoirlínte (Béarla).
Formats Available:


Na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Pacáistiú), 2007 (Form)

Iarratas chuig Comhairle Contae Mhaigh Eo ar chlárú:- Bainistiú Dramhaíola (Pacáistiú) - Mórtháirgeoir
Formats Available:


An Chaoi le Gearán Comhshaoil a Dhéanamh (Document)

An bhfaca tú rud éigin? Abair rud éigin! Míníonn an bhileog seo na daoine ar cheart duit teagmháil a dhéanamh leo agus an méid agus is féidir leatsa a dhéanamh chun cuidiú le fadhbanna comhshoil a réiteach.
Formats Available:


Na Rialachán um Thuaslagóirí - Tirimghlantóirí (Document)

Na Rialacháin um Astaíochtaí Comhdhúl Orgánach Soghalaithe as Tuaslagóirí, 2002 (I.R. Uimh. 543 de 2002) (Béarla).
Formats Available:


Na Rialacháin um Thuaslagóirí - Athbhailchríochnaitheoirí Feithiclí (Document)

Na Rialacháin um Teorainn a chur le hastaíochtaí comhdhúl orgánach soghalaithe de bharr tuaslagóírí orgánacha a úsáid i bpéinteanna, vearnaisí agus táirgí athbhailchríochnaithe feithicle áirithe, 2007 (Béarla).
Formats Available:


Ionaid Dramhaíola - Foirm Iarratais ar Cheadúnas & Cóid EWC (Document)

Ceadúnas Ionaid Dramhaíola - Foirm Iarratais & Cóid EWC (Béarla).
Formats Available:


Na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Pacáistiú), 2007 - Foirm Athchláraithe (Document)

Iarratas chuig Comhairle Contae Mhaigh Eo ar athchlárúchán faoi na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Pacáistiú), 2007 (Béarla).
Formats Available:


Na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Boinn agus Boinn Dramhaíola) 2007 - Foirm chláraithe feirmeoirí (Form)

Foirm chláraithe feirmeoirí faoi na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Boinn agus Boinn Dramhaíola) 2007.
Formats Available:


Na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Boinn agus Boinn Dramhaíola), 2007 - Foirm chláraithe táirgeoirí (Form)

Na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Boinn agus Boinn Dramhaíola), 2007 - Foirm chláraithe táirgeoirí (Béarla).
Formats Available:


Na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Boinn agus Boinn Dramhaíola)2007 - Foirm chláraithe soláthróirí (Form)

Foirm chláraithe soláthróirí faoi na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Boinn agus Boinn Dramhaíola) 2007 (Béarla).
Formats Available:


Na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Boinn agus Boinn Dramhaíola)2007 - Foirm chláraithe bailitheoirí faofa dramhaíola (Form)

Foirm chláraithe bailitheoirí faofa dramhaíola faoi na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Boinn agus Boinn Dramhaíola) 2007 (Béarla).
Formats Available:


An tAcht um Thruailliú Aeir, 1987 - Treoracha (Document)

An tAcht um Thruailliú Aeir, 1987 - Treoracha (Béarla).
Formats Available:


An tAcht um Thruailliú Aeir, 1987 - Iarratas ar Cheadúnas (Form)

An tAcht um Thruailliú Aeir, 1987 - Iarratas ar Cheadúnas
Formats Available:


Dó Dramhaíl Ghlas Feirme - Foirm Iarratais (Form)

Foirm Iarratais chun Dramhaíl Ghlas Feirme a dhó.
Formats Available:


An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites