Mayo County Council logo

Íoc de réir Meáchain

Íoc de réir Meáchain

Is iomaí cur chuige atá ag conraitheoirí bailithe dramhaíola ar fud na tíre chun táillí a ghearradh as a gcuid seirbhísí. I dtreo is go mbeidh na cúrsaí seo uile ag feidhmiú ar an mbonn céanna, agus le daoine a ghríosadh i dtreo an comhshaol a chosaint, tiocfaidh athruithe i bhfeidhm i mí Iúil 2016 a mbeidh sé mar thoradh air go mbeidh teaghlaigh ag íoc as seirbhísí bailithe dramhaíola de réir mheáchain an ábhair bailithe.

Buntáiste amháin a bhaineann leis an gcóras seo ná go bhfágann sé níos mó smachta agat ar do chuid billí dramhaíola. Dá éadroime is atá do bhosca bruscair is lú a íocann tú as – ábhar mór spreagtha do dhaoine chun dramhaíl a laghdú agus a athchúrsáil.

Dá bhrí sin, ó mhí Iúil 2016 ar aghaidh íocfaidh gach teaghlach muirear bliantúil seirbhíse as bailiúchán a gcuid dramhaíola, agus gach uair a bhailíonn a gconraitheoir dramhaíl uathu ina dhiaidh sin déanfaidh siad na boscaí a mheá agus gearrfaidh siad táille bunaithe ar mheáchan an bhosca sin.

Físeán Faisnéise

Seo a leanas físeán gairid faisnéise maidir leis an gcóras 'Íoc de réir Meáchain':

https://www.youtube.com/watch?v=ePCq6nLry88&feature=em-upload_owner

Íoc de réir Meáchain - Eolas ar do dhramhaíl, Smacht ar an gcostas (Document)

Ar 1 Iúil 2016 tiocfaidh athrú ar na socruithe maidir le táillí a ghearradh ar dhramhaíl tí
Formats Available:


Íoc de réir Meáchain - An tEolas is Déanaí

Tá tuilleadh eolais faoin scéim seo ar fáil - i mBéarla - ach gliogáil ar an nasc a leanas:

http://www.environ.ie/environment/waste/household-waste-collection/government-plan-pay-weight-introduces-price-freeze-and

Íoc de réir Meáchain - Tús curtha le hIdirthréimhse (Document)

Chun tacaíocht a fháil maidir le bainistiú dramhaíola, déan teagmháil le Sharon Cameron, Oifigeach Feasachta Comhshaoil le Comhairle Contae Mhaigh Eo, ar 094 9024444, nó seol ríomhphost chuig: environment@mayococo.ie
Formats Available:


Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites