Mayo County Council logo

Láithreáin Thréigthe

Clár na Láithreán Tréigthe i Maigh Eo

Tá sé de dhualgas ar an gComhairle, de réir an dlí, Clár um Láithreáin Thréigthe a chur i dtoll a chéile agus a chothabháil. Fiosraítear gach tuairisc ar fhoirgneamh tréigthe, agus i ndiaidh scrúdú a dhéanamh ar an bhfoirgneamh ullmhaítear tuairisc ina dtugtar le fios:-- Úinéir, áit suite, bail an tsuímh, méid oibre atá de dhíth air agus moltaí. Seirbheáiltear Fógra Rúin ar úinéirí/áiteoirí an laithreáin ata i gceist an láithreán a chlárú ar an gClár. Déanann an Chomhairle aon aighneachtaí a eascraíonn as an bhfógra sin a mheas sula ndéanann siad cinneadh an láithreán a chlárú nó a fhágáil gan chlárú. Tá sé ar chumas an údaráis áitiúil fógraí a thabhairt d'úinéirí nó d'áititheoirí láithreán tréigthe ina sonraítear na bearta atá le tógáil chun nach dtiocfaidh an talamh chun bheith nó nach leanfaidh sé de bheith ina láithreán tréigthe. Ó am go chéile, tógann sé tamall úinéir na réadmhaoine a dheimhniú de bharr fiosrúcháin a bheith ar bun faoin réadmhaoin nó é a bheith cláraithe go mícheart.  Is féidir Clár na Láithreán Tréigthe a scrúdú ag oifigí na Comhairle le linn gnáthuaireanta oscailte.

  More Mayo County Council and Local Government Websites