Mayo County Council logo

Múiríniú agus Athchúrsáil: Múiríniú

Sonraí

Brúigh anseo chun breathnú ar fhíseáin faoi mhúiríniú

Brúigh anseo chun modh déanta múirín a fhoghlaim

 

Brúigh anseo chun eolas a fháil ar phéistmhúiríniú

 

Fáigh d'araid múirín inniu! Cosnaíonn siad €30.

 

Is féidir boscaí bruscair le haghaidh múiríniú a fháil ag na hionaid seo thíos:

 

Oifig na gCuntas
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
(094) 902 44 44

Ionad bailithe- Clós Innealra, an Móinín.

Láithreán Líonta Talún/Ionad Fóntais Pobail
Ráth Ruaín 
Bóthar Chill Ala 
Béal an Átha
(096) 75959

 

Oifig Réigiúnach Bhaile an Róba
Bóthar Chill Mheáin
Baile an Róba
(092) 954 10 29
Oifig Réigiúnach Bhéal Átha na Muice
Bóthar an Stáisiúin
Béal Átha na Muice
(094) 92 51495
Oifig Réigiúnach Bhéal an Mhuirthead
Bóthar an tSéipéil
Béal an Mhuirthead
(097) 8 10 04
Oifigí Cathartha Chathair na Mart
Sráid Altamount
Cathair na Mart
(098) 50400
Oifig Réigiúnach Chlár Chlainne Mhuiris
Bóthar Bhalla
Clár Chlainne Mhuiris
(094) 93 71285
Láithreán Líonta Talún/Ionad Fóntais Pobail
Doire an Iomaire
Bóthar Chaisleán an Bharraigh - Baile Uí Fhiacháin
(098) 4 16 32

 

  More Mayo County Council and Local Government Websites