Mayo County Council logo

Modh déileála le Bearrthaí Féir

Céard is féidir a dhéanamh le bearrthaí féir?

Is féidir múirín a dhéanamh de bhearrthaí féir, ach ní mór duit a choimhéid d'ábhar tirim ar mhórán carbóin a chur isteach leis chun múirín maith a dhéanamh de - rudaí ar nós duilleoga donna, ábhar adhmadach, nó páipéar mionstiallta mar shampla.

Is maith an smaoineamh é carn múirínithe ar leith a dhéanamh do bhearrthaí féir amháin, agus gan iad a chur san araid múirín.

Ach b'fhearr arís 'Athchúrsáil Féir' a dhéanamh orthu - bealach fíorshimplí chun fáil réidh le bearrthaí féir.

Tá tuilleadh eolais ar fáil sa bhileog eolais thíos (i mBéarla):

Grasscycling

  More Mayo County Council and Local Government Websites