Mayo County Council logo

Tras-scríbhinn: Múiríniú, Cuid 2 - Céard is féidir liom a chur san araid múirín?

Céard is féidir liom a chur san araid múirín?

Nuair a thosaíonn tú ag cur ábhar isteach san araid múirín, déan iarracht meascán maith d'ábhar tirim agus fliuch agus ábhar glas agus donn a chur ann. Tá sé go breá más féidir leat iad a roinnt tuairm is leath is leath, ach ná bac lena thomhais go beacht cruinn – is é an rud is tábhachtaí go bhfuil meascán maith d’ábhar ann, agus má tá, éireoidh go breá leis an múiríniú.

Ábhar donn ar mhórán carbóin

 • Géaga adhmaid
 • Páipéar mionstiallta nó cnapáin nuachtpháipéir
 • Cairtpháipéar stróicthe, ar nós sorcóirí de rollaí páipéar leithris agus tuáillí cistine, nó boscaí uibheacha.
 • Tuáillí caite cistine
 • Páipéar éadrom ar nós admhálacha
 • Bruth ón triomadóir rothlaim
 • Blaoscanna uibhe, ach cleacht duit féin iad a shruthlú go sciobtha ar dtús.Basc na blaoscanna uibhe sula gcuireann tú san araid múirín iad
 • Duilleoga agus craoibhíní
 • Sciotacháin fáil
 • Gearrthóga mionstiallta crainn
 • Tuí nó féar tirim
 • Spíonlaigh agus caora giúise, coirt crainn
 • Mín sáibh nó scamháin adhmaid neamhchóireáilte
 • Easair ainmhithe (féar tirim, mín sáibh, srl.)
 • Sliseanna adhmaid ó adhmad glan.
 • Tuáillí agus naipcíní páipéir
 • Plátaí agus cupáin de pháipéar neamhbhrata
 • Cairtchlár salach (boscaí píotsa)

Tá sé tábhachtach chun go n-éireoidh leis an múiríniú go gcuirtear ábhar ar mhórán nítrigine nó ábhar fliuch isteach san araid chomh maith.  Is minic dath glas a bheith ar na hábhair seo, ach ní i gcónaí. Samplaí is ea seanluibheanna, plandaí, málaí tae, torthaí de shaghas ar bith, agus fuíollghlasraí. Bí cinnte i gcónaí áfach go n-úsáideann tú torthaí agus glasraí amha amháin. Tig leat scamhadh torthaí citris a chur isteach freisin, ach ná cuir an iomarca acu ann toisc gur féidir leo an t-ábhar a dhéanamh beagáinín aigéadach.  Má bhíonn go leor torthaí citris agat, ná cuir iad go léir san araid.Tig leat féar tirim a chur san araid múirín, ach feicfidh tú go ndéanann sé an t-ábhar sách fliuch agus bog, agus dá bhrí sin beidh ort a chomhéid d’ábhar tirim ar mhórán carbóin a chur isteach ann leis. B’fhearr an féar a fhágáil mar a bhfuil sé sa ghairdín – rud a thugaimid ‘athchúrsáil féir’ air – nó d’fhéadfá limistéar múirín ar leith a bheith agat d’fhéar glas amháin.  B’fhurasta a leithéid a thógáil le cúpla pailléad, áit ar féidir leat an féar glas a charnadh isteach agus roinnt ábhar tirim ar nós duilleoga an fhómhair nó páipéar mionstiallta a chaitheamh isteach leis. D’fhéadfá cúpla mála de dhuilleoga an fhómháir a choinneáil i leataobh agus iad a bheith agat san earrach agus sa samhradh nuair a bhíonn tú ag cur féir sa limistéar sin.

Ábhar glas ar mhórán nítrigine

 • Féar gearrtha
 • Plandaí ón ngarraí
 • Fiailí
 • Plandaí pota
 • Bláthanna gearrtha
 • Plandaí tí
 • Gearrthóga glasraí
 • Dríodar agus scagairí caife
 • Cuasáin an tsíl agus craiceann
 • Málaí tae
 • Glasraí amh nó cócaráilte
 • Leasú ainmhithe (leasú capaill, eallaigh, caoirigh, muice)
 • Leasú éanlaithe
 • Dramhaíl ó chaighean peata nach n-itheann feoil (hamstar mar shampla)
 • Scamhadh torthaí – ach srianaigh an méid scafa torthaí citris a chuirtear ann

Tuilleadh eolais

Chun tuilleadh eolais a fháil ar mhúiríniú, déan teagmháil le Comhairle Contae Mhaigh Eo nó breathnaigh ar an suíomh idirlín .

Gabhaimid buíochas le Sharon Cameron, Oifigeach Feasachta Comhshaoil

Léirithe agus curtha in eagar ag an Rannóg IT ag Comhairle Contae Mhaigh Eo

  More Mayo County Council and Local Government Websites