Mayo County Council logo

Tras-scríbhinn: Múiríniú, Cuid 5 - Cén chaoi a n-úsáidtear an múirín nuair a bhíonn sé réidh?

Conas an múirín ullamh a úsáid

Is iomaí leas a d’fhéadfá a bhaint as an múirín nuair a bhíonn sé triomaithe agus réidh le húsáid. Fiú mura ngarraíodóir thú, ní miste buicéad nó dhó de mhúirín a úsáid i ngarraí ar bith. B’fhéidir nach bhfuil an chuma cheannann chéanna ar an múirín seo agus an cineál a cheannófá san ionad garraíodóireachta, agus is iontach an cothú fós é do do gharraí. Úsáid amháin a d’fhéadfa bhaint as, a bheadh an-mhaith go deo, ná é a mheascadh leis an ithir i do gharraí glasraí toisc gur leasachán an-éifeachtach is ea é. Má scaipeann tú an múirín mar mhóta ag bun plandaí agus crann, stopfaidh sé a thuilleadh fiailí ag fás.
D’fhéadfá céim eile eile a thógail agus é a chur trí chriathar chun aon chnapáin bheaga atá ann a bhaint as.  Bíonn na cnapáin seo togha más sa gharraí glasraí atá tú á chur, áit a fhaigeann sé aer go nádúrtha, ach má chuireann tú trí chriathar é gheobhaidh tú múirín atá i bhfad níos míne. Is féidir leat an méid múirín a cheannaíonn tú sa siopa a laghdú trína mheasadh le do chuid múirín féin – bheadh sé togha iad a mheascadh leath is leath. Tig leat an múirín a chuir tú tríd an gcriathar a úsáid i do chuid bláthbhoscaí fuinneoige nó le haghaidh plandaí pota. Chun múirín deas a dheánamh do do chuid bláthbhoscaí fuinneoige, ní gá ach sciar amháin ithreach, sciar amháin gainimh agus sciar amháin múirín a mheascadh.

Tuilleadh eolais

Chun tuilleadh eolais a fháil ar mhúiríniú, déan teagmháil le Comhairle Contae Mhaigh Eo nó breathnaigh ar an suíomh idirlín .

Gabhaimid buíochas le Sharon Cameron, Oifigeach Feasachta Comhshaoil

Léirithe agus curtha in eagar ag an Rannóg IT ag Comhairle Contae Mhaigh Eo

  More Mayo County Council and Local Government Websites