Mayo County Council logo

Múiríniú agus Athchúrsáil: Treoracha le haghaidh múiríniú

Modh Déanta Múirín

"Is bealach iontach é an múiríniú chun líon na dramhaíola a ghineann tú in aghaidh na seachtaine a laghdú, agus is le leas do gháirdín chomh maith é."

Céard is múiríniú ann?
Lobhadh bitheolaíoch na dramhaíola orgánaí le cabhair baictéar, fungas, péisteanna agus orgánach eile is ea múiríniú.  Bíonn na dálaí ina dtarlaíonn an próiseas seo faoi smacht, agus ligtear oscaigín isteach chomh maith.  An bhfuil mearbhall ort cheana féin? Ar an dea-uair, is furasta é múiríniú a dhéanamh na laethanta seo, agus ní gá a bheith i do shárgharraíodóir lena dhéanamh ach oiread. Ina theannta sin, is bealach iontach é an múiríniú líon na dramhaíola a chuireann tú sa bhosca bruscair in aghaidh na seachtaine a laghdú. Fiú mura ndearna tú riamh é, is fiú triall a bhaint as. Is mór an spórt é, agus is furasta rudaí a shocrú lena aghaidh sa bhaile nó ar scoil.

Céard as a ndéantar múirín?
Go bunúsach, is féidir rud ar bith a bhí ina phlanda tráth a mhúiríniú. Bíonn nítrigin agus carbón in ábhar planda ar bith. Tugtar "ábhar glas" ar ábhar a bhfuil go leor nítrigine ann. Tugtar "ábhar donn" ar ábhar a bhfuil go leor carbóin ann. Ina theannta sin, is féidir múiríniú a dhéanamh ar chorr-rud eile nár phlandaí iad. Achoimre atá sa tábla a leanas ar na hábhair is ceadmhach duit a chur san araid muirín. Sula gcuireann tú aon rud san araid múirín, gearr suas iad ionas nach bhfuil siad níos mó ná 2-3 horlaí ar a fhad.

Tábla Múirínithe

Ábhar Glas
Ábhar Donn
Dríodar caife Leasachán peataí nach n-itheann feoil
Blaoscanna uibhe

Gearrthóga crainn agus ábhar (mionghearrtha) adhmadach

Cnámhóga tae agus málaí tae
Duilleoga Glasa Tuáille cistine Féar tirim agus tuí

Fuílleach torthaí agus glasraí (amh)

Feamainn nó ábhar bainte de lochán i ngairdín
Nuachtáin (fíorbheagán de agus é an-mhionghearrtha agus mionstiallta)
Min sáibh nó scamháin adhmaid
Beagán féar bearrtha Seanphlandaí
Duilleoga donna

Sorcóir rollaí páipéar leithris/tuáillí cistine
Bláthanna gearrtha agus marbh   Luaithreach adhmaid/móna
(cosc ar luaithreach guail)
 Cairtchlár éadrom, ar nós boscaí uibhe

*Ná cuir feoil, éisc, saill, dramhaíl umair sheiptigh ná leithris isteach ann*

Chun tús a chur leis:
Má leanann tú na treoracha simplí seo is gearr go mbeidh do charn múirín tógtha agat agus múirín den scoth á dhéanamh agat. Is mór an chabhair í araid múirín agus tú i mbun múiríniú den chéad uair - tá siad idir shaor agus shimplí.

  • Cuir d'araid múirín in áit réidh ghrianmhar.
  • Cuir an araid díreach ar an bhféar nó ar ithir, ionas gur féidir leis na péisteanna agus na horgánaigh eile teacht chomh fada lena gcuid bia!
  • Daingnigh d'araid sa chaoi nach leagfaidh an ghaoth í.
  • Is ionann na bunriachtanais maireachtála atá ag dianscaoilteoirí agus daoine nach mór; bí cinnte mar sin go gcuireann tú na nithe is tábhachtaí atá uathu ar fáil dóibh.


Bia: Carbón agus Nítrigin (Ábhar Glas agus Donn). Cuimhnigh go bhfuil sé tábhachtach meascán breá d'ábhar donn agus glas a chur ann. Déantar múirín maith as ábhar atá roinnte leath agus leath ina ábhar glas agus donn. Coinnigh súil ar ar an tábla múirínithe chun a chinntiú go bhfuil an chothromaíocht cheart á fháil agat. Fág bosca speisialta in aice le do bhosca bruscair sa chistin agus cuir aon ábhar i gcomhair múiríniú isteach ann. Ní bheidh ort dul amach sa ghairdín chomh minic céanna mar sin.

Uisce: Géarófar luas an phróisis má choinnítear an carn tais, ach gan a bheith ar maos. Cuir uisce nó ábhar tirim isteach san araid múirín de réir mar is gá chun an chothromaíocht cheart a choinneáil.

Aer: Déan do charn múirín a bhogadh agus a chorraí go minic ionas go ligfear neart aeir isteach ann.

Cén uair atá an múirín réidh le húsáid?
Bíonn an múirín réidh le húsáid nuair atá an t-ábhar aonfhoirmeach agus cuma na hithreach air - bíonn dath dorcha air, déanta de gráinníní beaga, agus boladh "créúil" as. Ní bheidh tú in ann formhór na n-ábhar a chur tú isteach ann a aithint. Bain úsáid as an múirín mar mhóta, mar leasachán ithreach, nó mar chré photaithe.

Fabhtcheartú!
Nuair a dhéantar an múiríniú i gceart, níor chóir go mbeadh aon deacrachtaí leis. Má bhíonn fadhbanna agat, áfach, breathnaigh ar na treoracha thíos.

Fadhb mhúirínithe

Réiteach na faidhbe

Tá an múirín dorcha agus faoi mhaos. Cuir tuilleadh ábhar úr leis. Ná cuir féar bearrtha isteach láithreach, toisc go mbeidh an carn fliuch ina dhiaidh.  Cinntigh go bhfuil an araid suite áit ghrianmhar the.
Tá boladh as an gcarn múirín. Má tá boladh as do charn múirín, is léir nach bhfuil dóthain aeir á ligeadh isteach ann. Corraigh an t-ábhar gach lá, agus cuir ithir nó ábhar ádhmadach isteach ann chun pócaí aeir a chruthú.
Níl aon rud ag tarlú leis an gcarn múirín Maolaíonn próiseas an mhúirínithe le linn aimsir fhionnuar. Cuir luasaire speisialta, atá ar fáil ó ionaid gharraíodóireachta, air.
Tá drúchtíní san araid. Cuidíonn drúchtíní leis an bpróiseas, ach is féidir iad a bhaint den araid de láimh más fearr leat.
Tá fiailí ag fás san araid Bí cinnte nach gcuireann tú plandaí le síolta ar an gcarn múirín. Maraíonn teocht ard síolta. Déan mionghearradh ar an ábhar a chuireann tú ar an gcarn mar go n-ardaíonn sé seo an teocht istigh ann.
Míolra Tá araidí múirín deartha chun míolra a choinneáil amach.  Bí cinnte go gcoinníonn tú na píosaí ar fad greamaithe le chéile, agus go gcoinníonn tú an claibín agus an doras dúnta. Ná cuir bia cócaráilte san araid múirín. Má tá míolra feicthe agat sa ghairdín, is fearr an araid a choinneáil in áit lárnach, amach ó bhallaí agus ó fhálta. Cuir labhandar timpeall bhun na haraide chun francaigh agus lucha a choinneáil amach uaidh.
Cuileanna Cuir brat ithreach ar an gcarn nó clúdaigh ábhar úr ón gcistin le leathanach fliuch nuachtáin.

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le Sharon Cameron, Oifigeach Feasachta Comhshaoil, Comhairle Contae Mhaigh Eo. Teil:  094 90 24444

  More Mayo County Council and Local Government Websites