Mayo County Council logo

Bailiú Dramh-Mhiotail

Fógra do ghrúpaí phobail, scoileanna, eagraíochtaí spóirt agus grúpaí eile.

Tá ar ghrúpaí a bhfuil ar intinn acu imeacht bailithe dramh-mhiotail a reáchtáil ina gceantar teagmháil a dhéanamh leis an Rannóg Comhshaoil i gComhairle Contae Mhaigh Eo roimh ré, chun an imeacht sin a chlárú.

Tá an fhoirm cláraithe le fáil anseo.

Déan teamgháil leis an Rannóg Comhshaoil, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh le haghaidh tuilleadh eolais nó cruachóip den fhoirm.

T: 094 902 4444

R: environment@mayococo.iePosted: 25/04/2012
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites