Mayo County Council logo

Cósta Cruthúil - Ag cosaint ár dtránna, farraigí agus fiadhúlra muirí

Cén áit: GMIT, Caisleán an Bharraigh
Cén uair: Déardaoin, 6 Aibreán 2017 ó 7.30 i.n. - 9.30 i.n.

Sraith imeachtaí do phobail cois farraige is ea seó bóthair Cósta Cruthúil, agus tá na himeachtaí seo á reáchtáil fud fad chósta na hÉireann. Tionól atá i gceist leo, do na daoine sin uile a bhfuil spéis acu i gcaomhnú an chósta, na bhfarraigí agus an fhiadhúlra muirí seo againn.Posted: 25/04/2017
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites