Mayo County Council logo

Oideachas agus Feasacht

Clár Oideachais do Scoileanna agus Comórtais

Reáchtálann Comhairle Contae Mhaigh Eo roinnt clár comhshaoil sna scoileanna, agus tá fáilte roimh gach scoil a bheith páirteach iontu.

Léigh a thuilleadh faoin gclár oideachais do scoileanna

 

Scoileanna Glasa

Tionscadal Eorpach is ea tionscadal na Scoileanna Glasa, a ceapadh chun scoileanna iomlána a ghríosú chun oibre ar son an chomhshaoil, agus chun aitheantas a thabhairt don obair chéanna.

Léigh a thuilleadh faoi thionscadal na scoileanna glasa

 

Reáchtálann Comhairle Contae Mhaigh Eo dhá chomórtas bhliantúla do ghrúpaí pobail agus Coistí na mBailte Slachtmhara:

Gradaim do Phobail níos Glaine

Scéim bhliantiúl gradaim is ea an Feachtas um Pobail níos Glaine atá ag Comhairle Contae Mhaigh Eo.  Tá sé oscailte do na grúpaí deonacha ar fad sa chontae.

Léigh a thuilleadh faoi na gradaim do phobail níos glaine

 

Sraithchomórtas 'Beart in aghaidh Bruscair'

Tá an comórtas seo oscailte do Choistí Bailte Slachtmhara agus Grúpaí Pobail sna bailte agus sráidbhailte ar fad i gContae Mhaigh Eo, ach amháin na bailte móra a leanas: Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh agus Cathair na Mart.  Sraithchomórtas atá ann, .i. téann na bailte agus na sráidbhailte i ngach grúpa in iomaíocht lena chéile gach mí.

 Léigh a thuilleadh faoin sraithchomórtas 'Beart in aghaidh Bruscair'

An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

Naisc faoi thrácht

  More Mayo County Council and Local Government Websites