Mayo County Council logo

Oideachas & Pobal: Cláir Oideachais do Scoileanna

Cláir Oideachais do Scoileanna

Cuireann Comhairle Chontae Mhaigh Eo cláir éagsúla comhshaoil ar fáil dár scoileanna agus tugtar cuireadh do gach scoil bheith páirteach iontu. Eagraítear Comórtas na Scoileanna Slachtmhara gach bliain chomh maith le comórtais eile ar nós an chomórtais maisithe Nollag "Rás in Aghaidh na Dramhaíola". Is féidir leis an Oifigeach Feasachta Comhshaoil cuairt a thabhairt ar bhunscoilenna agus ar mheánscoileanna chun comhairle a thabhairt ar chúrsaí comhshaoil agus go háirithe ar nithe a bhaineann le dramhaíl agus le bruscar.

Is féidir leis an Oifigeach comhairle a thabhairt do naíonraí agus do dhaoine atá i mbun cúram leanaí. Tugtar cuireadh do gach bunscoil clárú i gClár na Scoileanna Glasa.

Chun tuilleadh eolais a fháil glaoigh ar Sharon Cameron, Oifigeach Feasachta Comhshaoil, Comhairle Contae Mhaigh Eo ag (094) 902 44 44

Ríomhphost: scameron@mayococo.ie 

 

Naisc faoi thrácht

  More Mayo County Council and Local Government Websites