Mayo County Council logo

Clár Pobail agus Bailte Slachtmhara

Clár Pobail agus Bailte Slachtmhara

Tá Oifigeach Feasachta Comhshaoil de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar fáil chun tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí Pobail agus Coistí na mBailte Slachtmhara ar fud an chontae.  I measc na seirbhísí a chuirtear ar fáil tá comhairle agus tacaíocht i dtaobh cúrsaí bruscair, dramhaíola, fuinnimh, caomhnaithe uisce agus maidir leis na rialacháin um umair sheipteacha.  Reáchtáltar ceardlanna comhshaoil agus tugtar léachtaí pobail go rialta.

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Naisc faoi thrácht

  More Mayo County Council and Local Government Websites