Mayo County Council logo

Clár Pobail agus Bailte Slachtmhara

Clár Pobail agus Bailte Slachtmhara

Tá Oifigeach Feasachta Comhshaoil de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar fáil chun tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí Pobail agus Coistí na mBailte Slachtmhara ar fud an chontae.  I measc na seirbhísí a chuirtear ar fáil tá comhairle agus tacaíocht i dtaobh cúrsaí bruscair, dramhaíola, fuinnimh, caomhnaithe uisce agus maidir leis na rialacháin um umair sheipteacha.  Reáchtáltar ceardlanna comhshaoil agus tugtar léachtaí pobail go rialta.

An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

Naisc faoi thrácht

  More Mayo County Council and Local Government Websites