Mayo County Council logo
Navigation

Oideachas agus Pobal: Gradaim do Phobail níos Glaine

Gradaim do Phobail níos Glaine

Feachtas um Pobail níos Glaine

I dtreo chomhlíonadh na spriocanna atá ag Comhairle Contae Mhaigh Eo i dtaobh cur chun cinn chosaint an chomhshaoil, reáchtálann siad an Feachtas um Pobail níos Glaine chuile bhliain. Glacann grúpaí pobail, scoileanna, coistí bailte slachtmhara srl. páirt san fheachtas seo, a bhfuil sé i gceist aige mórtas a chothú i measc an phobail as a dtimpeallacht féin.

Bronnadh gradaim i gcúig chatagóir in 2017:

1                    Faoi Scáth na mBláth

2                    Scuab do Shráid

3                    An Bunscoil is Slachtmhaire

4                    An Reilig is Slachtmhaire

5                    Míle na Meala

6                    Cósta Cruthúil

 

Faoi Scáth na mBláth:

Tá an chatagóir seo oscailte do gach pobal a thugann faoi bheocht agus dath a chur sa cheantar trí bhláthanna, toir nó crainn dhúchasacha a chur.

Ba iad buaiteoirí na catagóire seo sa bhliain 2017:

1ú                   Baile an Daighin

2ú                   Turlach

3ú                   Baile na Cora

4ú                   Partraí

 

An Reilig is Slachtmhaire

Tugadh an chatagóir seo isteach chun pobail áitiúla a spreagadh chun páirt a ghlacadh i gcothabháil agus coinneáil a gcuid reiligí féin. Tá go leor grúpaí pobail ag glacadh páirt ghníomhach anois i gcothabháil na reilige áitiúla acu. Ba cheart do phobail áitiúíla a bheith thar a bheith sásta agus bródúil as an obair atá déanta acu ina gceantracha féin.

Agus is iad buaiteoirí na bliana seo:

1ú                   Reilig Chrois Mhaoilíona

2ú                   Reilig na Páirce

3ú                   Reilig an Chillín, Cluain Cearbán

 

Scuab do Shráid

Tá an chatagóir seo oscailte do Choistí Bailte Slachtmhara uile, agus tá sé i gceist aige rannpháirtithe agus lucht cónaithe na gceantar araon a spreagadh chun bruscar ar a sráid a choinneáil faoi smacht.

1ú                   Caisleán an Bharraigh

2ú                   Béal Átha hAmhnais

3ú                   Baile Chathail

 


Cósta Cruthúil

Tá an chatagóir seo oscailte do gach pobal a bhfuil spéis acu stráice cósta nó trá a choinneáil saor ó bhruscar.

Dumha Thuama

 


Míle na Meala

Tá an chatagóir seo ar oscailt do gach meánscoil agus grúpa pobail sa chontae.  Iarradh orthu tuairisc a dhéanamh ar stráice cois bóthair, atá míle ar fad, a mbíonn go leor bruscair á chaitheamh air.  Ní ghlacfar le stráicí bóthair atá á mheas cheana féin faoin Sraithchomórtas 'Beart in aghaigh Bruscair'.

Gleann Hoiste

Naisc faoi thrácht

  More Mayo County Council and Local Government Websites