Mayo County Council logo

Feasacht Chomhshaoil: Scoileanna Glasa

Scoileanna Glasa

 

Green Schools

Is tionscnamh uile-Eorpach é na Scoileanna Glasa, agus é mar aidhm aige gríosú agus aitheantas a thabhairt don obair a dhéantar ar son an chomhshaoil ag scoileanna. Tá bealaigh leagtha síos ann inar féidir mórcheisteanna comhshaoil a thógáil ón churaclam agus iad a chomhnascadh in obair laethúil na scoile. Más maith le scoil gradam na Scoile Glaise a fháil caithfear seacht gcéim ar leith a leanúint, Seacht gCéim na Scoileanna Glasa. Is clár ar leith í scéim na Scoileanna Glasa, ach is scéim damhachtainí í ag an am céanna. Eagraítear Scoileanna Glasa le comhoibriú ó Údaráis Áitiúla ar fud na tíre. Is é an Taisce an t-eagras comhordanáidithe. Ba í An  Fhondúracht le haghaidh Oideachais Chomhshaoil san Eoraip (FEE) a d'fhorbair coincheap na scéime.  Tá sé oscailte do bhunscoileanna, scoileanna speisialta agus meánscoileanna.

Tá Maigh Eo i measc leo siúd atá ar thús cadhnaíochta maidir le Clár na Scoileanna Glasa in Éirinn agus brat glas bronnta ar 151 cheana féin, agus 186 scoil ag glacadh páirt sa chlár ar an iomlán.

Is é céad aidhm an chláir ná laghdú ar an méid bruscair agus dramhaíola a ghintear i do scoil. Is féidir seo a dhéanamh trí leasuithe beaga mar mhúiríniú agus athchúrsáil. Nuair a chríochnaíonn an scoil na seacht gcéim agus nuair a dhéantar laghdú ar an méid bruscair agus dramhaíola sa scoil, is féidir leo cur isteach ar an Bhrat Ghlas. Tar éis don bhrat a bheith bronnta den chéad uair tosaíonn an scoil ar chéim nua, fuinneamh. Caithfear an brat a athnuachan gach re bliain agus pléitear le gné nua den chomhshaol i ngach tréimhse dhá bhiain.

Chun do scoilse a chlárú agus do phaca Scoileanna Glasa a fháil saor in aisce, déan teagmháil leis an Rannóg Comhshaoil de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo nó le hOifig na Scoileanna Glasa de chuid An Taisce

Oifig na Scoileanna Glasa
Aonad Oideachas Comhshaoil
An Taisce  
5A Scabhat Swift
Sráid San Proinsias
Baile Átha Cliath 8
Fón: 01 4002202

Ríomhphost: greenschools@antaisce.org

nó breathnaigh ar www.greenschoolsireland.org

 

 

Naisc faoi thrácht

  More Mayo County Council and Local Government Websites