Mayo County Council logo
Navigation

Tacaíocht do Ghnólachtaí

Tacaíocht do Ghnólachtaí

Tá Oifigeach Feasachta Comhshaoil de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar fáil chun tacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí fud fad an chontae, agus chun comhairle phraiticiúil  a thabhairt i dtaobh bainistiú dramhaíola agus dramhbhia.

Business Support

Rannóg Comhshaoil

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

Naisc faoi thrácht

  More Mayo County Council and Local Government Websites