Mayo County Council logo

Tacaíocht do Ghnólachtaí

Tacaíocht do Ghnólachtaí

Tá Oifigeach Feasachta Comhshaoil de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar fáil chun tacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí fud fad an chontae, agus chun comhairle phraiticiúil  a thabhairt i dtaobh bainistiú dramhaíola agus dramhbhia.

Business Support

An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

Naisc faoi thrácht

  More Mayo County Council and Local Government Websites