Mayo County Council logo

Plean Réigiúnach Dramhaíola Chonnacht Uladh

Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta - Ráiteas Scagtha (Document)

Thug an tAcht um Bainistiú Dramhaíola (1996) bonn reachtúil don chur chuige réigiúnach i dtaobh bainistiú dramhaíola. Tugann sé cead do bhreis is údarás áitiúil amháin teacht le chéile chun plean bainistíochta dramhaíola a ullmhú (i mBéarla).
Formats Available:


Dréacht-tuairisc Scóipe (Document)

Aithnítear sa dréacht-tuairisc scóipe de chuid Phlean Réigiúnach Bainistíochta Dramhaíola Chonnacht Uladh na príomhcheisteanna comhshaoil a gcaithfear aghaidh a thabhairt orthu agus measúnú á dhéanamh ar an bplean amach anseo (i mBéarla).
Formats Available:


Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta an Plean Réigiúnaigh Bainistíochta Timpeallachta (Document)

Tugann Príomhúdaráis na dtrí Réigiún Dramhaíola in Éirinn fógra leis seo go bhfuil scagadh le haghaidh na Measúnachta Straitéisigh Timpeallachta i gcomhair na bPleananna Réigiúnacha Bainistíochta Dramhaíola curtha i gcrích de réir I.R. Uimh. 435 de 2004 (arna leasú). Dearbhaíodh leis seo go mbeidh Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta de dhíth ar gach ceann den trí phlean. Tá cóip den Ráiteas Scagtha ar fáil le scrúdú ar na suíomhanna idirlín ábhartha (i mBéarla).
Formats Available:


Plean Réigiúnach Bainistíochta Dramhaíola Chonnacht Uladh

Tá tuilleadh eolais faoin bPlean Réigiúnach Bainistíochta Dramhaíola Chonnacht Uladh ar fáil ar an suíomh idirlín a leanas:

www.curwmo.ie

  More Mayo County Council and Local Government Websites