Mayo County Council logo

Táillí Athchúrsála

Fógra maidir le hathruithe do na hIonaid Fóntas Pobail ó 1 Márta 2017 (Document)

Tá pleananna fógartha ag Comhairle Contae Mhaigh Eo chun seirbhísí athchúrsála a fhairsingiú agus seirbhísí athúsáide a fhorbairt sna hIonaid Fóntas Pobail.
Formats Available:


Ceisteanna coitianta faoi na hathruithe atá ar na bacáin do na hIonaid Fóntas Pobail (Document)

Athruithe beartaithe do hIonaid Fóntas Pobail ó mí an Mhárta 2017:
Formats Available:


An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites