Mayo County Council logo

Táillí Athchúrsála

Fógra maidir le hathruithe do na hIonaid Fóntas Pobail ó 1 Márta 2017 (Document)

Tá pleananna fógartha ag Comhairle Contae Mhaigh Eo chun seirbhísí athchúrsála a fhairsingiú agus seirbhísí athúsáide a fhorbairt sna hIonaid Fóntas Pobail.
Formats Available:


Ceisteanna coitianta faoi na hathruithe atá ar na bacáin do na hIonaid Fóntas Pobail (Document)

Athruithe beartaithe do hIonaid Fóntas Pobail ó mí an Mhárta 2017:
Formats Available:


Táillí

Tá eolas ar uaireanta oscailte na n-ionad líonta talún i measc eolais eile ar fáil sa chomhad PDF a leanas:  Rathroeen & Derrinumera Civic Amenities Brochure   ‌(PDF)‌ (Béarla)

 

Seirbhís

Táille

Táille athchúrsála in aghaidh an chairr

€4.00

 

Táille athchúrsála in aghaidh na veain, veain & leantóir, nó cairr & leantóir

€6.00

 

Táille athchúrsála ábhair ó fhoinse tráchtála

€10.00

 

Dramhaíl ghlas tí i leantóir aon acastóra

€7.50

 

Dramhaíl ghlas tí i leantóir dhá acastóir

€15.00

 

Dramhaíl ghlas tráchtála uile, de réir meáchain in aghaidh an tonna

€250.00

 

Adhmad, de réir meáchain in aghaidh an tonna

€116.00

 

Lastaí móra bonn, in aghaidh an tona

€250.00

 

Táille in aghaidh an bhoinn ó charr/gluaisrothar

€2.80/€1.50

Athchúrsáil plástarchláir, in aghaidh an tona

€275.00

 

Dramh-earraí leictreacha

Saor in Aisce

 

Cadhnraí caite

Saor in Aisce

 

Éadaí caite

Saor in Aisce

 

Péinteanna ola-bhunaithe nó cógas / in aghaidh an mhúchtóra tine

€7.00

 

Ábhar támh a eascraíonn as cúrsaí tógála agus scartála, in aghaidh an tona

€25.00

 

Dramhaíl tí in aghaidh an tona, áirithe ag an droichead meáite

€300.00

 

Táille in aghaidh an mhála dramhaíola (gnáthmhála dubh bruscair)

€8.00

 

Araid Rothaí

 

€16.00

Tocht singil

€8.00

 

Tocht dúbailte

€16.00

 

Boinn leapa, idir bheag agus mhór

€8.00

 

Íostáille úsáidte an droichid mheáite le haghaidh cúrsaí dramhaíola

€30.00

Íostáille in aghaidh na foirne troscáin

€30.00

 

Áirítear CBL ag 13.5% sna táillí thuasluaite

 

Meá feithiclí tráchtála le haghaidh cúrsaí cánach nó eile

€30.00

Araid múirín (bosca cistine & leabhrán san áireamh)

€30.00

Áirítear CBL ag 23% sna táillí thuasluaite

 

 

Ionaid Fóntas Pobail Ráth Ruaín agus Dhoire an Iomaire

Uaireanta Oscailte Ráth Ruaín

Luan - Aoine

9.00 r.n. - 12.50 i.n.

1.30 i.n. - 4.30 i.n.

Satharn 9.00 r.n. - 13.00 i.n.

 

Uaireanta Oscailte Dhoire an Iomaire

Luan - Aoine

9.00 r.n. - 4.30 i.n.

Satharn 9.00 r.n. - 13.00 i.n.

Rannóg Comhshaoil

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

  More Mayo County Council and Local Government Websites