Mayo County Council logo

Truailliú ó Thorann

Tugtar truailliú ó thorann ar aon torann a thagann ó theach, láthair oibre nó ó ghnó áitiúil atá ard, leanúnach, nó a dhéantar go minic. Má chuireann na hamanna a dhéantar an torann seo nó a fhad is a dhéantar é isteach ar cháilíocht na beatha ag aon duine, meastar gur núis torainn é. Má tá tú féin thíos ag truailliú ó thorann, tabhair aird ar na treoirlíne a leanas.

1  Ba chóir dul chun cainte leis an té atá ag déanamh an torainn agus iarracht a dhéanamh réiteach sásúil a fháil ar a bhfadhb.

2  Mura n-oibríonn sé seo, is féidir leat gearán foirmiúil a dhéanamh don Chúirt Dúiche.  Ní gá do dhlíodóir seasamh leat má dhéanann tú gearán chuig an gCúirt Dúiche, ach d’fhéadfá cúnamh a fháil ó dhlíodóir chun do ghearán a ullmhú agus lena chur i láthair sa chúirt.

 3  Ní mór duit an fhoirm dar teideal "An tAcht fán nGníomhaireacht um Choaomhnú Comhshaoil, 1992 - Foirm Fógartha Torainn" a úsáid lena chur in iúl don duine nó don ghnólacht go mbeidh tú á mbreith chun na cúirte.  Tá sé tábhachtach go n-úsáideann tú an fhoirm fógartha seo amháin agus go gcomhlánaíonn tú go hiomlán agus go cruinn é.

Níl sé sonraithe sa reachtaíocht faoi láthair cén leibhéal nó cineál torainn atá mídhleathach. Ach tá sé soiléir má tá torann sa chomharsanacht ag cur isteach ar cháilíocht na beatha ag saoránach, tá sé de cheart ag saoránach gearán a dhéanamh faoi.

Tá eolas iomlán faoin mbealach chun déileail le truailliú ó thorann ar fáil ar an suíomh idirlín a leanas.

www.askaboutireland.ie/enfo/irelands-environment/noise

Information Leaflet - Noise (Béarla)

  More Mayo County Council and Local Government Websites